Technik żywienia i usług gastronomicznych

Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami – etapami:

  1. Sporządzanie potraw i napojów
  2. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
  • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
  • planowania i oceny żywienia;
  • organizowania produkcji gastronomicznej;
  • planowania i realizacji usług gastronomicznych.

ABC gotowania

Przez żołądek do zdrowia

Z talerzem przez świat

Słodkie fantazje