Pracodawcy

27.04.2022r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od 1 września 2019 r., zgodnie z przepisami:
– ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1481),
– rozporządzenie MEN z dnia 6 września 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1707),
– rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 188 ze zm.)
odpłatność za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dotyczy:

1) uczniów będących młodocianymi pracownikami
(opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
2) osób, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych
(opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
3) osób, które przystępują do egzaminu eksternistycznego zawodowego
(opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
4) absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych
(opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),
5) osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe
(opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny).

Zgodnie z ww. przepisami wysokość opłaty za obie części egzaminu zawodowego – wynosi od 01.09.2020 r. – 222,53 zł.
z czego:
– za część pisemną egzaminu – 1/3 ww. kwoty – to jest 74,18 zł.,
– za część praktyczną egzaminu – 2/3 ww. kwoty – to jest 148,35 zł.

Opłatę za egzamin zawodowy należy wnieść na rachunek bankowy OKE w Poznaniu

NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu, 21 1010 1469 0049 0722 3100 0000

W tytule przelewu należy podać:
– imię i nazwisko zdającego,
– nazwę kwalifikacji,
– termin egzaminu,
np. Joanna Kowalska, A.18, sesja styczeń-luty 2020.

W przypadku wpłaty zbiorczej (tj. za kilku zdających), należy dodatkowo przesłać na adres e-mail imienny wykaz zdających – w sposób opisany powyżej.

 

 

Informacja dla kandydatów

Pracodawcy, oferujący miejsca praktycznej nauki zawodu dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach

Pracodawca

Zawód, którego można się uczyć
Zakład Usługowo Produkcyjny Stolarstwo  Rafał Dyzert ul. Poznańska 50, Pniewy stolarz
AVK Poland sp. z o.o. Pniewy operator obrabiarek skrawających
KarlKnauer sp. z o.o. Pniewy drukarz offsetowy
Postęp sp. z o.o. elektryk, stolarz
Estera Czapracka  „Asia i Kasia” Pniewy sprzedawca
Urszula Gliszczyńska Pniewy sprzedawca
Daria Jarmarczyk Rynek, Pniewy fryzjer
Jadwiga Matalewska Pniewy mechanik pojazdów samochodowych
Jerzy Nowicki Pniewy mechanik pojazdów samochodowych
Tomasz Szubczyński Pniewy mechanik pojazdów samochodowych
Zbigniew Bartkowiak Pniewy monter sieci i instalacji sanitarnych
Wiesław Kaczmarek CAPRI Pniewy cukiernik
Zbigniew Słupski  Lubocześnica elektryk
Krzysztof Kozłowski Orzeszkowo mechanik pojazdów samochodowych
Michał Strzelecki ul. Mickiewicza, Pniewy monter zabudowy i prac wykończeniowych w budownictwie
Agnieszka Ozorkiewicz Pniewy kucharz
Sandra Płonka Lwówek fryzjer
Rolnicze Przedsiębiorstwo Doświadczalne Brody rolnik
Beata i Krzysztof Walkowiakowie Pniewy ul.Wawrzyńca 10 sprzedawca
WASTO – PLUS Paweł Bartoszak, Dęborzyce Elektromechanik pojazdów samochodowych
ALTROZ Tomasz Załucki Pniewy, Azaliowa Elektromechanik pojazdów samochodowych
TRAKER Mirosław Knioch Pniewy, Krańcowa Elektromechanik pojazdów samochodowych
Smura Jakub
Pniewy, Kraszewskiego
Elektromechanik