Traktując człowieka według tego, kim mógłby być, naprawdę go takim uczynisz.

Szkolny zestaw podręczników w roku szkolnym 2021/2022

Podręczniki 2021/2022 Liceum profil matematyczny profil biologiczno-chemiczny profil prawno-administracyjny profil mundurowy Technikum technik ekonomista technik logistyk technik mechatronik technik żywienia i usług gastronomicznych Szkoła Branżowa…

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej

Poniżej znajduje się lista kandydatów, którzy po potwierdzeniu woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty…

Kolonie w Gminie Radków

W dniach 5 – 14 lipca grupa dzieci z naszej gminy wspólnie ze swoimi rówieśnikami ze szkoły w Nowym Klinczu w Gminie Kościerzyna wypoczywała na koloniach w Gminie Radków. Wyjazd był częścią wymiany dzieci partnerskich…

Wielka powtórka przed egzaminami zawodowymi 2021 - wyniki

Uczniowie Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach wzięli udział w Wielkiej Powtórce organizowanej na fanpage'u przez techniklogistyk.com. W powtórce tej wzięło udział kilkaset osób z całej Polski. Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: - 2TLG…

Branżowe Symulacje Biznesowe

Od 8 kwietnia do 25 maja 2021 r.,  trójka  uczniów z Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach z klasy 3TL: -Zuzanna Beńka, -Klaudia Dominikowska, -Sebastian Wojciechowski wzięła udział w 4. edycji konkursu ekonomicznego Szkolne…

Zobacz na mapie