Budżet uczniowski

Autor tekstu: Anna Janelt

29.02.2024r.

Drodzy Uczniowie,

trwa VI Edycja Budżetu Uczniowskiego- masz pomysł na projekt, który może być zrealizowany z Budżetu? Nie czekaj zgłoś swoją propozycję do 27 marca 2024 ! Regulamin i potrzebne dokumenty dostępne w załączniku.

02.10.2023r.

Drodzy Uczniowie,

trwa V Edycja Budżetu Uczniowskiego- masz pomysł na projekt. który może być zrealizowany z Budżetu? Nie czekaj zgłoś swoją propozycję do 20 października 2023 ! Regulamin dostępny w załączniku.

28.03.2023r.

W dniu wczorajszym w samo południe zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone w IV Edycji Budżetu Uczniowskiego.

Wszystkie głosy zostały komisyjnie przeliczone, a co za tym idzie znamy już dwa zwycięskie projekty!!! W Technikum i Szkole Branżowej zwyciężył projekt złożony przez Julię Odrobną pt. Dzień Dziecka, a w Liceum projekt Samorządu Uczniowskiego – II Dzień Dziecka – Dzieckiem jest się tylko raz. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

25.01.2023r.

Rusza IV Edycja Budżetu Uczniowskiego dla całej szkoły!

Zapraszamy do wzięcia udziału w IV edycji Budżetu Uczniowskiego!

Czekamy na Wasze pomysły! Co chcecie zorganizować w szkole, co chcecie zmienić?

Do wykorzystania na każdy projekt 2000 zł – są to środki pochodzące od Rady Rodziców.

Wnioski oraz listy poparcia należy składać do p. Bogumiły Hładki do 6.03.2023r.

Terminarz budżetu  IV edycji:

 • 02.2023 Ogłoszenie IV edycji konkursu na projekt uczniowski
 • 02.2023 – 06.03.2023 składanie propozycji projektów do opiekuna SU
 • 03.2023 – 17.03. 2023weryfikacja projektów, przygotowanie głosowania
 • 03-2023. 27.03.2023 głosowanie na projekty
 • 03.2023 ogłoszenie wyników
 • 03. 2023- 12.06. 2023  realizacja zwycięskich projektów
 • 06. –  21. 06. 2023 podsumowanie wykonane przez wnioskodawców (informacja, zdjęcia na stronie szkoły) i rozliczenie projektów.

 

14.11.2022r.

Wyniki konkursu Budżet Uczniowski

Mamy to!

3 projekty w ramach Budżetu Uczniowskiego otrzymają dofinansowanie Rady Rodziców!

Mechatronicy programują

Wyposażenie pracowni ekonomicznej

Doposażenie pracowni logistycznej!

Gratulacje dla zwycięskich projektów i drużyn! Jesteście the best!

Kolejna edycja już niebawem!

 

12.09.2022r.

Otwórz powyższy plik w nowym oknie

 

Otwórz powyższy plik w nowym oknie

 

 

Otwórz powyższy plik w nowym oknie

 

 

25.10.2021r.

Otwórz powyższy plik w nowym oknie

Otwórz powyższy plik w nowym oknie

 

Otwórz powyższy plik w nowym oknie

 

 

BUDŻET UCZNIOWSKI

Miło nam ogłosić, że w konkursie otwartym na projekt  „Budżetu Uczniowskiego” wnioski, które wpłynęły, zostały pozytywnie zweryfikowane przez komisję a tym samym zatwierdzone do realizacji.

TERMIN  REALIZACJI  PROJEKTÓW

(06.12.2021r. – 28.02.2022r.)

Projekty:

1. Wnioskodawca: „Humany”, tytuł projektu „Jeden z…”, termin realizacji: grudzień (przygotowanie pytań, plakatów, dyplomów, zakup nagród, zapisy do teleturnieju), 12.01.2022r. (finał- przeprowadzenie konkursu).

Cel projektu: Zachęcenie uczniów do nauki poprzez udział w konkursie, integracja uczniów.

Opis: Konkurs odbędzie się w auli Liceum Ogólnokształcącego na 4-5 godzinach lekcyjnych. Założeniem jest przeprowadzenie teleturnieju na wzór „Jeden z dziesięciu” ale z większą liczbą uczestników.

Planowane rezultaty projektu: zintegrowanie uczestników oraz organizatorów, aktywny udział w życiu szkoły, dokształcenie uczniów na wielu płaszczyznach oraz zainteresowanie młodzieży nową, ciekawą formą nauki poprzez rywalizację.

Planowany budżet: nagrody 1-3 miejsca oraz 2 wyróżnienia – 900zł, plakaty, dyplomy oraz nagrody pocieszenia 300zł, dekoracje, jednorazowe naczynia, poczęstunek – 500-600 zł.

Projekt podpisany przez Agatę Piłat, Wiktorię Ciesielską, Julię Kuchtę, Aleksandrę Kużdowicz oraz 20 innych osób z listy poparcia.

 

2. Wnioskodawca: Mateusz Kamyszek, tytuł projektu: „Doposażenie Sali C2”, termin realizacji – 06.12.2021r. – 28.02.2022r. (wyszukanie ofert w najatrakcyjniejszych cenach, zamówienie sprzętu, zamontowanie pomocy w pracowni, rozliczenie kosztów).

Cel projektu: Uzupełnienie wyposażenia w sali C2.

Opis: Zakup brakującego sprzętu do pracowni mechatronicznej niezbędnego do przygotowania się uczniów klas technikum mechatronicznego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Planowane rezultaty: Podniesienie kompetencji i umiejętności praktycznych uczniów technikum mechatronicznego oraz lepsze przygotowanie do egzaminu zawodowego.

Planowany budżet: przekaźnik czasowy CRM-61 – 3×154,73zł, adapter do montażu przycisków na szynę – 6×9,96zł, sterownik programowalny – 2×604,67zł , elektrozawór siłowników 5/2 – 1×69,40zł, przycisk monostabilny- 3x5zł, przycisk bistabilny 3x5zł.

Projekt podpisany przez Huberta Gozdka, Krzysztofa Wyruszyńskiego, Cezarego Łuniewskiego, Mateusza Kamyszka oraz 79  innych osób z listy poparcia.

 

Wnioskodawcom gratulujemy i trzymamy kciuki za skuteczną realizację.

Budżet uczniowski jest formą wspierania inicjatyw i projektów uczniowskich finansowanych przez Radę Rodziców, organizowaną w formie otwartego Konkursu.

Komisja weryfikacyjna w składzie:
Dyrektor Szkoły
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Przewodniczący Rady Rodziców

Dziękujemy za złożone wnioski. Zapraszamy uczniów do udziału w kolejnych edycjach  konkursu otwartego na projekt „Budżetu Uczniowskiego”.

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Anna Janelt


 

BUDŻET  UCZNIOWSKI  ZESPOŁU SZKÓŁ
IM. EMILII SCZANIECKIEJ  W  PNIEWACH

Cel:

 • rozwijanie samorządności i kompetencji obywatelskich w szkole
 • rozwijanie postawy odpowiedzialności za siebie i społeczność szkolną
 • atrakcyjny sposób na zwiększenie zaangażowania społecznego młodzieży
 • rozwijanie kreatywności, pomysłowości i sprawności organizacyjnej
 • kreowanie naturalnych liderów
 • wspieranie edukacji ekonomicznej

 

Regulamin „Budżetu uczniowskiego”
Zespołu Szkól im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach

 

§1

 1. Budżet uczniowski zwany później budżetem jest formą wspierania inicjatyw i projektów uczniowskich finansowanych przez Radę Rodziców, organizowaną w formie otwartego Konkursu.
 2. Budżet jednego projektu wynosi do 2000,00 zł. Koszt realizacji zgłoszonego pomysłu nie może przekroczyć tej kwoty.

§2

 1. Z budżetu mogą być realizowane projekty dotyczące szeroko rozumianego życia szkoły, obejmujące:
  a)  Zakup sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych, jeżeli będą dostępne dla wszystkich uczniów
  b)  Organizację imprez szkolnych np. konkursu
  c)   Organizację spotkania ze znaną i ciekawą osobą
  d)   Warsztaty lub zajęcia rozwijające zainteresowania.
 2. Z budżetu mogą być realizowane projekty, które są zgodne z Regulaminem konkursu oraz Statutem szkoły.
 3. Realizacja projektów musi się zakończyć w danym roku szkolnym.

 

§3

 1. Projekty mogą być zgłaszane przez grupy uczniów (co najmniej 4 osoby) i całe klasy. Jedna grupa inicjatywna może zgłosić tylko 1 projekt.
 2. W przypadku grupy wszyscy projektodawcy są zobowiązani podpisać się pod formularzem,
  w przypadku projektów złożonych przez całe klasy wystarczy podpis samorządu klasowego.
 3. Pomysł musi być zgodny z zasadami działania szkoły,  jej misją, prawem oświatowym oraz statutem szkoły.

 

§4

 1. Uczniowie zgłaszają pomysły – propozycje do budżetu na odpowiednich formularzach
  (załącznik nr 1), które są do odebrania u opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Należy wypełnić szczegółowo wszystkie punkty formularza: podać cel projektu, przybliżoną liczbę odbiorców, harmonogram działań,  oczekiwane rezultaty, szacowany kosztorys (poparty rozeznaniem cenowym) oraz zebrać podpisy 20 uczniów popierających projekt  (załącznik nr 2).
 2. Formularz projektu musi zostać złożony do opiekuna Samorządu Uczniowskiego .
 3. Projekty złożone po terminie nie podlegają dalszej ocenie.

 

§5

 1. Komisja  konkursowa będzie sprawdzała zgodność  projektów z wymogami formalnymi, które każdorazowo będą podane do wiadomości w ogłoszeniu o konkursie.
 2. W skład komisji wchodzą:
  a)       Dyrektor szkoły
  b)      Opiekun Samorządu Uczniowskiego
  c)       Przewodniczący Rady Rodziców.

§ 6

 1. Projekty, które spełnią wymogi formalne zostaną poddane głosowaniu powszechnemu.
  W sprawach spornych decydujący głos ma Przewodniczący Rady Rodziców.
 2. Uprawnieni do głosowania są wszyscy uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach.
 3. Głosowanie zostanie poprzedzone tygodniową kampanią promującą poszczególne pomysły prowadzoną przez autorów projektów w formie plakatów, ulotek itd.

 

§7

 1. Terminarz budżetu:
 • 01.10. 2021– ogłoszenie konkursu na projekty w ramach budżetu uczniowskiego
 • 01- 29.10. 2021– przekazanie propozycji projektów opiekunowi Samorządu Uczniowskiego
 • 02.-15.11. 2021 – weryfikacja projektów, przygotowanie głosowania
 • 15.-30.11. 2021– głosowanie na projekty
 • 06.12.2021 – ogłoszenie wyników
 • 06.12.2021 – 28.02.2022 – realizacja zwycięskich projektów
 • 01.03.- 30.03.2022 – podsumowanie i rozliczenie projektów
 • Zakończenie roku szkolnego – prezentacja zrealizowanych projektów.

 

§8

 1. Za realizację projektu odpowiadają pomysłodawcy

 

§9

 1. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego regulaminu.

 

§10

 1. W sprawach nieuregulowanych decyzje podejmuje Organizator Konkursu.

 

Pliki do pobrania