Doradztwo zawodowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwórz powyższy plik w nowym oknie

 


Doradca zawodowy w szkole

Rola doradcy w przepisach prawa oświatowego została określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. W § 26 rozporządzenia wymienione są następujące zadania:

· prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,

· współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

· wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Doradca to osoba, która powinna wspierać młodego człowieka w poznaniu i określeniu jego mocnych stron. Doradca powinien również posiadać wiedzę na temat uwarunkowań krajowego i lokalnego rynku pracy oraz być na bieżąco z ofertami szkół i pozaszkolnymi formami uczenia się.

Praca doradcza w placówkach oświatowych to działania, które mają na celu określenie potrzeb klienta, a zatem ucznia, nauczyciela, rodzica w określonym czasie i stworzenie relacji: doradca–uczeń–rodzic–otoczenie społeczno-gospodarcze.

 

Doradca zawodowy może wspierać nie tylko ucznia. Również nauczyciel może skorzystać z obecności doradcy w placówce oświatowej, gdy:

· planuje ścieżkę rozwoju,

· planuje awans zawodowy,

· poszukuje szkolenia,

· chce uzyskać nowe kwalifikacje,

· chce przeciwdziałać własnemu wypaleniu zawodowemu

 

Jeśli chodzi o rodzica, to znajdzie on pomoc doradcy, gdy:

· potrzebuje wskazania metod, sposobów, aby rozmawiać z dzieckiem o jego przyszłości,

· chciałby inspirować swoje dziecko do podejmowania różnych działań z obszaru zainteresowań, rozwijania pasji

 

W aspekcie psychologicznym doradca pomaga uczniowi w:

1. określeniu własnych predyspozycji i zainteresowań zawodowych;

2. przeprowadzeniu bilansu mocnych stron, potencjału;

3. rozwijaniu umiejętności z obszaru asertywności czy autoprezentacji;

4. przygotowaniu ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych jak bezrobocie, ograniczenia zdrowotne uniemożliwiające podjęcie danej pracy;

5. wykorzystywaniu uzdolnień i talentów w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

 

Doradca “ma towarzyszyć uczniowi w procesie planowania ścieżki zawodowej, odrzucając rolę osoby, która wie najlepiej, jaka ścieżkę młody człowiek winien obrać.

Doradca ma pobudzać do działania, inspirować, motywować, wyjaśniać na czym polega wartość pracy i jak ważne jest dla komfortu psychicznego i prawidłowego funkcjonowania emocjonalno-społecznego, aby zawód był jednocześnie pasją.”

 

Na podstawie artykułu: “Jaka powinna być rola doradcy zawodowego w nowoczesnej szkole” https://epedagogika.pl/top-tematy/jaka-powinna-byc-rola-doradcy-zawodowego-w-nowoczesnej-szkole-2887.html

 


INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE UCZNIÓW W PLANOWANIU I ROZWOJU KARIERY ZAWODOWEJ

Instytucje świadczące usługi w zakresie doradztwa zawodowego:

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży

Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań

tel.: 61 851 97 84, 61 855 76 04

www.cdzdm.pl

 

Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

28 Czerwca 1956r. nr 211, 61-485 Poznań

tel.: 61 831 24 05

https://wielkopolska.ohp.pl/

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu

Jawornicka 1, 60-161 Poznań

tel.: 61 660 66 00

www.ckziupoznan.pl

 

Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach

ul. Wojska Polskiego 1, 64-500 Szamotuły

tel.: 61 10 18 100

https://szamotuly.praca.gov.pl/

 

Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie
ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód

tel. 95 748 80 20

https://miedzychod.praca.gov.pl/

 

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu

  1. Kolejowa 2, 64-300 Nowy Tomyśl

tel. 61 445 15 00

https://nowytomysl.praca.gov.pl/

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szamotułach
ul. Bolesława Chrobrego 8b, 64–500 Szamotuły
tel.: 664 064 138

http://poradnia-szamotuly.pl/

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomyślu
ul. E. Sczanieckiej  1, 63-000 Nowy Tomyśl

tel.: 61 4423436

http://www.pppnt.com.pl/

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Międzychodzie
ul. Św. Jana Pawła II 6a, 64-400 Międzychód

tel. 95 748 26 21
https://www.pppmiedzychod.pl/

 

 

Instytucje i organizacje wspierające przedsiębiorczość:

 

Powiatowy Urząd Pracy

Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości

Klasztorna 16, 61-779 Poznań

tel.: 61 853 21 86

www.powp.poznan.pl

 

Ośrodek Doradczo – Szkoleniowy Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP

28 Czerwca 1956 roku nr 404, 61-441 Poznań

tel. 61 878 47 95, 61 878 49 56

www.poznan.pl/poznanbiznespartner/

 

Wielkopolska Izba Przemysłowo – Handlowa

Św. Marcin 24, lok. 402, 61-805 Poznań

tel.: 61 869 01 00

www.wiph.pl

 

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Niepodległości 2, 61-874 Poznań

tel.: 61 853 78 05

www.irpoznan.com.pl

 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o.

Piekary 19, 61-823 Poznań

tel.: 61 656 35 00

www.warp.org.pl

 

Poznański Park Naukowo – Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rubież 46, 61-612 Poznań

tel.: 61 827 97 00

www.ppnt.poznan.pl, www.fundacja.pnt.poznan.pl

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości I Oddział w Poznaniu

28 Czerwca 1956 r. 406, 61-441 Poznań

tel.: 61 67 34 533, 61 67 34 534, 61 67 34 537

www.pfp.com.pl

 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Ekonomicznym

Powstańców Wlkp. 16, 61-895 Poznań (Collegium Altum)

tel.: 515 061 876

www.aip.org.pl

 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza

Umultowska 85, 61-614 Poznań (Collegium Physicum)

tel.: 515 061 876

www.aip.org.pl

 

Preinkubator Akademicki UAM

ul.: Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań

tel. 61 829 24 22, 61 829 24 87

www.ucitt.pl/preinkubator/index.php

 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Piotrowo 3b, budynek A8, II piętro, 61-138 Poznań

tel.: 61 665 28 54

www.aip.put.poznan.pl/6/

 

Agencje pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej:

 

Randstad Polska sp. z o.o.

  1. Krysiewicza 2, 61-Poznań

tel.: 61 628 12 30

www.randstad.pl

 

Adecco Poland

Towarowa 35, 61-896 Poznań

tel.: 61 851 36 88, 61 851 32 92, 61 869 91 04

www.adeco.pl

 

Manpower Group

Głogowska 31/33, 60-702 Poznań

tel.: 61 670 40 76

www.manpower.pl

 

Trenkwalder & Partner sp. z o.o.

  1. Mickiewicza 5/7, 60-833 Poznań

tel.: 61 853 67 68

www.pl.trenkwalder.com

 

Work Service Express

Głogowska 84, 60-101 Poznań

tel.: 61 847 91 10

www.workexpress.pl

 

Otto Work Force

Głogowska 51/3, 60-738 Poznań

tel.: 61 853 47 36

www.ottoworkforce.pl

 

Gi Group

Grunwaldzka 38b, 60 – 786 Poznań

tel.: 61 853 23 96

www.gigroup.com.pl

 

Job Impulse Polska sp. z o.o.

Ptasia 10, 60-319 Poznań

tel.: 61 662 34 00

www.strefajob.pl

Pliki do pobrania