Historia Zespołu Szkół Zawodowych

Autor tekstu: Justyna Majchrzak

Geneza Zespołu Szkół Zawodowych wiąże się z rokiem 1920 i z postacią Założycielki Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego Św. Matki Urszuli Ledóchowskiej. Z jej inicjatywy powołano wtedy do życia szkołę zawodową: Roczny Kurs Gospodarstwa Domowego, przekształcony w 1938r. w Szkołę Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym. W tym samym czasie funkcjonowało dwuletnie Seminarium Gospodarstwa Domowego (1924-1928), trzyletnie Seminarium Nauczycielek Gospodarstwa (1928-1938) oraz Prywatne Liceum Gospodarstwa Domowego (1938-1939).

II wojna światowa przerwała działalność szkoły, została ona wznowiona w 1945. Od tego roku funkcjonowało dwuletnie Liceum Gospodarcze (1945-1948), trzyletnie Gimnazjum Gospodarcze (1946-1947), czteroletnie Liceum Gastronomiczne (1948-1949), dwuletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa (1951-1957), Technikum Gastronomiczne (1953-1957), pięcioletnie Technikum Gospodarcze (1957-1962) oraz trzyletnią Zasadniczą Szkołę Gastronomiczną (1957-1962). W roku 1962 szkołę, prowadzoną dotychczas przez siostry urszulanki, przejęło państwo. Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 26.07.1962r. zostało powołane Technikum Gospodarcze w Lubocześnicy i Zasadnicza Szkoła Gospodarcza w Lubocześnicy. Technikum było najpierw pięcioletnie, a później czteroletnie, szkoła zasadnicza trzyletnia.

W 1972r. w miejsce Technikum powołano czteroletnie Liceum Zawodowe w Pniewach. Nazwa szkoły ewoluowała – od Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej poprzez Zasadniczą Szkołę Zawodową (od 1976r.) do Zespołu Szkół Zawodowych w Pniewach (1977). W 1979 roku do Zespołu Szkół Zawodowych przyłączono Liceum Ogólnokształcące, nadając nazwę: Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach. Po dwóch latach wspólnej działalności Liceum Ogólnokształcące zostało wyodrębnione z Zespołu Szkół, więc przywrócono dawną nazwę (z nowej pozostał patron): Zespół Szkół Zawodowych im. E. Sczanieckiej w Pniewach. Trzon szkoły stanowiły: Liceum Zawodowe (zawody: kucharz–gastronom, później gastronom) i Zasadnicza Szkoła Zawodowa (zawody: kucharz, kelner, mechanik maszyn i rządzeń przemysłowych, mechanik pojazdów samochodowych i klasy gromadzące różne zawody, tzw. wielozawodowe).

Od 1986 roku decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Poznaniu powołano przy Zespole Szkołę Przysposabiającą do Zawodu kucharz żywienia zbiorowego dla uczniów mających trudności z ukończeniem w normalnym trybie 8-klasowej szkoły podstawowej. Otwarto również nowy profil Liceum Zawodowego, kształcący w zawodzie pracownik administracyjno-biurowy. W 1988 powołano do życia Technikum Gastronomiczne dla dorosłych, a w 1995r. Studium Policealne, kształcące w zawodzie technik obsługi ruchu turystycznego.

Dnia 26 maja 1984 r. Zespół Szkół Zawodowych otrzymał sztandar. W 1989 roku budynki Szkoły zostały oddane Siostrom Urszulankom, a Zespół Szkół zajął budynki przy ulicy Wolności opuszczone przez Szkołę Podstawową, która otrzymała nowy obiekt. We wrześniu 2001r. ponownie Liceum Ogólnokształcące zostało połączone z Zespołem Szkół Zawodowych – wtedy wrócono do nazwy Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach.