Dyrekcja

Dyrektor szkoły

mgr Waldemar Janelt

Wicedyrektorzy

mgr Elżbieta Bosy
mgr inż. Agnieszka Misiewicz

Kierownik szkolenia praktycznego

mgr inż. Monika Twardosz-Wolska

Kierownik bursy szkolnej

mgr inż. Mariusz Kalemba