Dyrekcja

Dyrektor szkoły

mgr Waldemar Janelt

Wicedyrektorzy

mgr Elżbieta Bosy
mgr Monika Oborska

Kierownik szkolenia praktycznego

mgr inż. Alina Wesołek

Kierownik bursy szkolnej

mgr inż. Mariusz Kalemba