Technikum mechatroniczne

Uwaga!!! W roku szkolnym 2024/2025 rekrutacja na kierunek Technik mechatronik nie odbywa się!

 

Mechatronika zajmuje się problemami mechaniki, elektroniki, robotyki i informatyki. Technik mechatronik to zawód przyszłości. Jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym. Jest on interesujący również pod względem finansowym.

Podejmując naukę, nauczysz się:

·        projektowania, programowania, obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych,

·        konstruowania, montażu, demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych,

·        użytkowania, diagnozowania, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych, takich jak np.: urządzenia biurowe m. in. kserokopiarki, drukarki, odtwarzacze, kamery, obrabiarki sterowane numerycznie, manipulatory i roboty przemysłowe, linie i centra produkcyjne.