Egzamin zawodowy

Drodzy Uczniowie

Przypominam, że w lutym mija termin składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2020 r.

Druk deklaracji można pobrać ze strony:

https://www.oke.poznan.pl/cms,4003,deklaracje_przystapienia_do_egzaminu_potwierdzajacego_kwalifikacje_w_zawodzie_zmiana_zasad_ich_skladania_nowe_formularze_deklaracji.htm

i wypełniony dostarczyć do sekretariatu szkoły przy ul. Wolności 10, najpóźniej do 07.02.2020 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji zimowej 2020 nastąpi 20.03.2020 r.

Zdający, którzy nie zdali egzaminu w sesji zimowej 2020 r. składają deklaracje do dnia 27.03.2020 r.

NIEZŁOŻENIE DEKLARACJI NA CZAS SKUTKUJE TYM, ŻE UCZEŃ NIE BĘDZIE ZDAWAŁ EGZAMINU w danej sesji.

Agnieszka Misiewicz

Download the PDF file .

Download the PDF file .

Download the PDF file .