Egzamin zawodowy

Uczniowie, którzy chcą przystąpić do egzaminu poprawkowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2022 proszę o pobranie deklaracji z sekretariatu uczniowskiego (Budynek A przy ul. Wolności), wypełnienie ich i dostarczenie do sekretariatu w budynku A do dnia 10.09.2021 r.

 

mgr inż. Agnieszka Misiewicz