Egzamin zawodowy

Autor tekstu: Agnieszka Misiewicz

21.01.2022r.

Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji zimowej 2022 nastąpi  31.03.2022 r.
W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji zimowej 2022 – deklaracje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który będzie odbywał się w sesji letniej 2022 roku, należy dostarczyć do sekretariatu szkoły (bud. C przy ul. Wolności) do dnia 7 kwietnia 2022 r.

 

 

20.01.2022r.

Uczniowie i absolwenci, którzy chcą przystąpić do

egzaminu poprawkowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej  2022

proszę o pobranie deklaracji z sekretariatu (Budynek C przy ul. Wolności) lub ze strony internetowej szkoły,  wypełnienie jej i dostarczenie do sekretariatu do dnia 07.02.2022 r.

Agnieszka Misiewicz

https://zespolszkolpniewy.pl/wp-content/uploads/2022/01/deklaracja.docx

 

 

20.12.2021r

Komunikat Dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej i pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r.

1. Komunikat o pomocach-cz.pisemna -PP2012_2017-ok

2. Komunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2012_2017-ok

 

 

03.09.2021r.

Uczniowie, którzy chcą przystąpić do egzaminu poprawkowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2022 proszę o pobranie deklaracji z sekretariatu uczniowskiego (Budynek A przy ul. Wolności), wypełnienie ich i dostarczenie do sekretariatu w budynku A do dnia 10.09.2021 r.

 

mgr inż. Agnieszka Misiewicz

Informacje dla zdających:

Download the PDF file .