Profil biologiczno-chemiczny

Profil biologiczno-chemiczny

Skierowany jest do uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, wiążących swoją przyszłość ze studiami na kierunkach przyrodniczych, inżynieryjnych i medycznych. W ramach lekcji uczniowie tego profilu poznają nauki przyrodnicze nie tylko od strony teoretycznej, ale także doświadczalnej, przeprowadzając eksperymenty zarówno chemiczne, jak i biologiczne. Na tym profilu w zakresie rozszerzonym uczysz się biologii i chemii.

Poniżej przedstawiamy kilka wydziałów najczęściej wybieranych przez absolwentów liceum:

– Wydział Biologii

– Wydział Fizjoterapii

– Wydział Biotechnologii

– Wydział Kosmetologii

– Wydział Farmaceutyczny

– Wydział Chemii

Uczniowie uczestniczą w wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych. Klasy profilu biologiczno-chemicznego objęte są patronatem uczelni wyższych tj. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Współpracujemy również z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkiewicza z wydziałem Medycyny Sądowej w Poznaniu oraz Uniwersytetem Przyrodniczym z wydziałem Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu.

Dodatkowo atrakcyjność profilu zwiększą liczne wyjazdy edukacyjne związane z profilem, prelekcje pracowników uczelni i nadleśnictwa oraz możliwość udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.