Profil biologiczno-chemiczny

Klasa dla uczniów, którzy interesują się ochroną środowiska, biotechnologią, współczesną genetyką, botaniką, zoologią, medycyną.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia. Przedmiot uzupełniający – ekologia oraz zajęcia fakultatywne z wykładowcami Uniwersytetu Medycznego i Przyrodniczego, a także zajęcia w laboratoriach chemicznych, biologicznych i biotechnologicznych  uczelni wyższych.

Absolwent klasy posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień z biologii i chemii. Może studiować na kierunkach: biologia, chemia, dietetyka, biotechnologia, leśnictwo, lekarski, farmacja, weterynaria, ochrona środowiska, towaroznawstwo, technologia chemiczna i wiele innych.