ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

14 grudnia 2020 | Autor tekstu: Agnieszka Kowalka

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 762284-N-2020 na „Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach -Mięso i przetwory
2021 rok.”

Otwórz powyższy plik w nowym oknie

Informacja z otwarcia ofert

11 grudnia 2020

Informacja z otwarcia ofert na
„SUKCESYWNY ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOZYWCZYCH
DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. E. SCZANIECKIEJ
W PNIEWACH -MIĘSO I PRZETWORY 2021 ROK
Dot. ogłoszenia nr 762284-N-2020.r. z dnia 04.12.2020

Otwórz powyższy plik w nowym oknie