ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

14 grudnia 2020 | Autor tekstu: Agnieszka Kowalka

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 762284-N-2020 na „Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach -Mięso i przetwory
2021 rok.”

Download the PDF file .

Informacja z otwarcia ofert

11 grudnia 2020

Informacja z otwarcia ofert na
„SUKCESYWNY ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOZYWCZYCH
DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. E. SCZANIECKIEJ
W PNIEWACH -MIĘSO I PRZETWORY 2021 ROK
Dot. ogłoszenia nr 762284-N-2020.r. z dnia 04.12.2020

Download the PDF file .

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

4 grudnia 2020 | Autor tekstu: Agnieszka Kowalka

Dyrektor Zespołu Szkół w Pniewach
ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie art.10 ust. 1 oraz 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) do wartości zamówień równych lub przekraczających kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na:
Przedmiot zamówienia:
„SUKCESYWNY ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOZYWCZYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. E. SCZANIECKIEJ W PNIEWACH -MIĘSO I PRZETWORY 2021ROK

Download the PDF file .