OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

4 grudnia 2020 | Autor tekstu: Agnieszka Kowalka

Dyrektor Zespołu Szkół w Pniewach
ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie art.10 ust. 1 oraz 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) do wartości zamówień równych lub przekraczających kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na:
Przedmiot zamówienia:
„SUKCESYWNY ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOZYWCZYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. E. SCZANIECKIEJ W PNIEWACH -MIĘSO I PRZETWORY 2021ROK

Otwórz powyższy plik w nowym oknie

Informacja z otwarcia ofert

3 grudnia 2020 | Autor tekstu: Agnieszka Kowalka

Informacja z otwarcia ofert na
„SUKCESYWNY ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOZYWCZYCH
DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. E. SCZANIECKIEJ
W PNIEWACH -2021 ROK
Dot. ogłoszenia nr 615320-N-2020.r. z dnia 25.11.2020

Otwórz powyższy plik w nowym oknie