Zasady rekrutacji

http://zespolszkolpniewy.pl/wp-content/uploads/2020/06/Regulamin-przyjęć-do-Zespołu-Szkół-2020-2021.pdf