Zasady rekrutacji

Rekrutacja do klas pierwszych Zespołu Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się z wykorzystaniem elektronicznego systemu Nabór Optivum firmy Vulcan.