Technikum ekonomiczne

Uwaga!!! W roku szkolnym 2024/2025 rekrutacja na kierunek Technik ekonomista nie odbywa się!

 

Technik ekonomista

to zawód dający szerokie możliwości. Można uzyskać pracę wszędzie tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza oraz w jednostkach budżetowych i finansowych. Ukończenie Technikum Ekonomicznego może być również przepustką do kariery naukowej,

ponieważ ekonomia to jedna z najważniejszych współczesnych nauk.

 

DLA KOGO?

Zawód technik ekonomista należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi.

 

w trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje:

EKA.O4 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej;

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

 

Po zdaniu egzaminów zawodowych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną uczący się otrzymuje świadectwa potwierdzające kwalifikacje EKA.04. i EKA.05., a po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego – dyplom potwierdzający kwalifikacje technika ekonomisty.

 

ZAWODY ZWIĄZANE Z KIERUNKIEM:

 • Ekonomista,
 • Księgowy,
 • Pracownik banku,
 • Doradca finansowy,
 • Doradca inwestycyjny,
 • Agent ubezpieczeniowy,
 • Asystent menedżera,
 • Pracownik w biurze rachunkowym
 • Wiele innych.

 

KIERUNKI STUDIÓW ZWIĄZANE Z EKONOMIĄ:

 • Ekonomia,
 • Zarządzanie,
 • Rachunkowość,
 • Finanse i bankowość,
 • Ekonomika menedżerska,
 • Stosunki międzynarodowe,

 

 

Pamiętajcie, ekonomia jest wszędzie i dotyczy każdego z nas – dlatego warto poznać ją bliżej !