Profil prawno-administracyjny (humanistyczny)

Klasa przeznaczona dla uczniów, którzy są zainteresowani prawem, historią oraz naukami społecznymi.

W ramach dodatkowych zajęć uczniowie poznają elementy prawa, zasady funkcjonowania sądownictwa i administracji publicznej. Przewidywana jest współpraca z Sądem Rejonowym w Szamotułach, Wydziałem Prawa i Administracji UAM oraz Urzędem Miejskim w Pniewach.

Absolwent może studiować m.in. na kierunkach: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, filologia polska, pedagogika, prawo, psychologia, stosunki międzynarodowe, socjologia i wiele innych.