Technikum logistyczne

 

Uwaga!!! W roku szkolnym 2024/2025 rekrutacja na kierunek Technik logistyk nie odbywa się!

 

TECHNIK  LOGISTYK

Kwalifikacje w zawodzie 

W zawodzie technik logistyk kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

 • 01. Obsługa magazynów
 • 04. Organizacja transportu

Opis zawodu

Logistyk to zawód ponadczasowy, zawód przyszłości. Kształcenie w tym kierunku daje szerokie predyspozycje zawodowe. Dynamiczny rozwój gospodarki, współpraca międzynarodowa stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów  z branży logistycznej.

Logistyk to specjalista w dziedzinie ekonomii przedsiębiorstw i handlu, zajmujący się zarządzaniem procesem planowania i przepływu surowców, półproduktów i produktów. Zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwym czasie i na właściwe miejsce

Nauczysz się posługiwać podstawowymi pojęciami z zakresu logistyki, transportu i magazynów. Poznasz programy komputerowe do obsługi magazynów. Dowiesz się o nowoczesnych technologiach identyfikacji, znakowania zapasów oraz nauczysz się dokumentowania procesów transportowych.

Zawód technik logistyk daje możliwość opanowania wiedzy i umiejętności potrzebnych w procesie planowania, kontrolowania sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów oraz gotowych wyrobów.

Predyspozycje zawodowe:

 • umiejętność planowania i przewidywania
 • komunikatywność i rzetelność
 • operatywność  w działaniu
 • uzdolnienia w zakresie organizacji i negocjacji
 • spostrzegawczość i refleks
 • łatwość  nawiązywania  kontaktów

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • BHP w logistyce
 • podstawy logistyki
 • organizacja procesów magazynowych
 • obsługa klienta
 • transport w logistyce
 • organizacja procesów transportowych
 • język angielski zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym  praktycznym:

 • pracownia magazynowa
 • procesy magazynowe
 • pracownia transportowa
 • procesy transportowe

 

Praktyki zawodowe

8 tygodni praktyk. Miejsce realizacji praktyk zawodowych: przedsiębiorstwa logistyczne, magazyny, centra logistyczne, centra dystrybucyjne, firmy transportowe i spedycyjne oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia dla absolwentów technikum.

Praktyki można organizować we własnym zakresie lub skorzystać z pomocy szkoły – dysponujemy bazą pracodawców.

Możliwości zatrudnienia:

 • firmy handlowe,
 • firmy produkcyjne i usługowe
 • firmy transportowe, spedycyjne i kurierskie
 • lotniska, porty morskie, stacje kolejowe,
 • samodzielne prowadzenie firmy

Możliwości kontynuowania nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Absolwenci kierunku technik logistyk  mają możliwość podjęcia  studiów na wybranym przez siebie kierunku związanym z branżą logistyczną na wielu renomowanych uczelniach w Polsce i za granicą.