Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCY

Małgorzata Kużdowicz

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Lidia Marciniak

SKARBNIK

Katarzyna Kłos

SEKRETARZ

Agnieszka Barkowska

KOMISJA REWIZYJNA

Marzena Janiak
Katarzyna Adamska
Beata Małecka-Kapela

 

NR KONTA RADY RODZICÓW

24 9072 0002 2005 0516 2287 0004