Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCY

Małgorzata Kużdowicz

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Agnieszka Śmigielska

SKARBNIK

Katarzyna Kłos

SEKRETARZ

Agnieszka Barkowska

KOMISJA REWIZYJNA

Marzena Janiak
Dagmara Pieprzyk
Zbigniew Janik
Grażyna Lubik