Uwaga!

25 lipca 2019 | Autor tekstu: Agnieszka Misiewicz

Uwaga uczniowie, którzy w sesji letniej 2018/19
przystępowali do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie AU.68 oraz AU.35!

Decyzją Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu
egzaminy te zostały unieważnione i odbędą się w sesji zimowej 2019/20.

Uwaga!

1 lipca 2019

Ogłoszenie wyników maturalnych
oraz wydanie świadectw dojrzałości i aneksów
odbędzie się  4 lipca 2019 r. w godz. 12.00-14.00
w sali C4 w budynku Zespołu Szkół na ul. Wolności 10.