Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW)

Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW) to rodzaj klasy mundurowej, nad którą nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. OPW realizuje kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową oraz program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego. Szkolenie wojskowe, które przechodzą uczniowie w trakcie nauki, jest zbliżone do tego, które odbywają żołnierze służby przygotowawczej. Przedmioty rozszerzone dla profilu to j. angielski oraz geografia.