Zawody

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

KWALIFIKACJA ZAWODOWA
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator obrabiarek skrawających powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych :

1) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do
planowanej obróbki;
2) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją
technologiczną;
3) wykonywania obróbki na obrabiarkach skrawających sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją
technologiczną.

Stolarz

Kwalifikacja zawodowa
DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

a. wykonywanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych;
b. wykonywanie prac związanych z obsługą , konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w
stolarstwie;
c. wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów z drewna i materiałów
drewnopochodnych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent zdobywa kwalifikacje z zakresu montowania systemów suchej zabudowy, wykonywania robót malarskich, wykonywania robót tapeciarskich, posadzkarskich, okładzinowych.