40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

16 grudnia 2021 | Autor tekstu: Alina Rysicka

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku wprowadzony został stan wojenny w Polsce. Od tego wydarzenia mija 40 lat. Władzę wtedy w Polsce przejęło wojsko pod przywództwem Wojciecha Jaruzelskiego. O jego wprowadzeniu poinformowało radio o godzinie 6:00 nadając przemówienie gen. Jaruzelskiego. Społeczeństwo obawiało się wojny, nie wiedziało do czego mogą posunąć się komuniści. Wprowadzono godzinę milicyjną, zamknięto lotniska, zakazano strajków, zgromadzeń, zawieszono zajęcia w szkołach i na uczelniach itp. Internowano wielu ludzi. Represjonowano głównie działaczy NSZZ „ Solidarność” oraz osoby z nią związane. Liczba ofiar stanu wojennego do dzisiaj nie jest znana. Do krwawych zajść doszło 16 grudnia 1981 roku w Kopalni „Wujek”.  31 grudnia 1982 roku stan wojenny został zawieszony, a 22 lipca 1983 roku odwołany. Wielu historyków i badaczy tego okresu wskazuje, że był to zamach stanu przeprowadzony w celu ujarzmienia narodu polskiego. Aby przypomnieć to wydarzenie w historii naszego narodu przeprowadziłyśmy konkurs na plakat pt: „Pamiętamy – 40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce”.

Konkurs na plakat

8 grudnia 2021


40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Konkurs na plakat

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej  w Pniewach

Cele konkursu:

  1. Zainteresowanie uczniów historią naszego narodu.
  2. Podnoszenie umiejętności artystycznych młodzieży.
  3. Rozbudzanie motywacji do korzystania z różnych źródeł informacji.

I.

W  konkursie  mogą brać udział wszyscy  uczniowie

II.

Forma konkursu:

Technika i format wykonanych prac dowolna

III

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wszyscy finaliści otrzymają pamiątkowe dyplomy.

IV

Prace należy dostarczyć do bibliotek szkolnych do 15 grudnia  2021 r.

                                                                  Opiekunowie konkursu:
Alina Rysicka , Iwona Walczak

 

 

Przedszkolaki na lekcji patriotyzmu w bibliotece szkolnej

3 listopada 2021 | Autor tekstu: Alina Rysicka

Przygotowując się do tegorocznych obchodów Święta Niepodległości gościliśmy w bibliotece szkolnej grupę Sarenek z Przedszkola Miś w Pniewach wraz z opiekunkami Panią Eweliną i Panią Magdaleną. Dzieci przeniosły się w podróż do czasów, kiedy to Polski nie było na mapach Europy. Wysłuchały opowiadania o zmaganiach Polaków, którzy o tę wolność walczyli. Zapoznały się z postacią Józefa Piłsudskiego. Dowiedziały się co to są symbole narodowe. Bardzo pięknie zaśpiewały Hymn i powiedziały wiersz: „ Kto Ty Jesteś?”. Dzieci wykazały się piękną postawą patriotyczną.

Alina Rysicka

Konkurs biblioteczny

27 października 2021

Regulamin  szkolnego konkursu o życiu i twórczości
Cypriana Kamila Norwida

 

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów
Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach

Cele konkursu:

  1. Zainteresowanie uczniów życiem i twórczością C.K. Norwida oraz pięknem Norwidowskich obrazów poetyckich.
  2. Podnoszenie umiejętności artystycznych młodzieży.
  3. Rozbudzanie motywacji do korzystania z różnych źródeł informacji.
  4. Praktyczne wykorzystanie zdobytych wiadomości i sprawności pracy z tekstem

I.

W  konkursie  mogą brać udział wszyscy  uczniowie

II.

Forma konkursu:

  1. Prezentacja sylwetki poety w dowolnej formie, np. albumy, plakaty, prezentacja z wykorzystaniem TI.
  2. Szkic do wybranego wiersza poety.

III.

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wszyscy finaliści otrzymają pamiątkowe dyplomy.

IV.

Prace należy dostarczyć do bibliotek szkolnych do 15 listopada 2021 r.

 

Opiekunowie konkursu:
Alina Rysicka, Iwona Walczak

 

 

A’capite poleca

11 października 2021

Polecam do przeczytania książkę pt. ,,Trzy kroki od siebie”. Dlaczego? Dlatego, że jest o przepięknej historii dwóch młodych osób chorych na mukowiscydozę, które bardzo się kochają, lecz przez chorobę i spowodowane przez nią ograniczenia nie mogą oni przebywać razem, blisko siebie. Poznali się w szpitalu i mimo, że chcieli spędzać czas wspólnie to ograniczała ich zawsze szyba, drzwi. Pewnego razu przekroczyli tą granicę i wyszli razem na zewnątrz mimo tego, że też na dwór wychodzić za dużo nie mogli właśnie przez tą chorobę. Świetnie bawili się w swoim towarzystwie i byli bardzo szczęśliwi. Całe to wyjście skończyło się źle. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej zachęcam do przeczytania książki. Myślę, że nie obejdzie się bez łez. Jest to książka, która pokazuje jak ogromna i silna może być miłość, że nawet choroba nie musi być ograniczeniem. Jest bardzo emocjonalna i ja osobiście po przeczytaniu zmieniłam patrzenie na świat i miłość. Doceniajmy to co mamy, zdrowie jest bezcenne. 

Polecam, Julia Duda 3DP