Uwaga!

2 grudnia 2019
W dniu 29.11.2019r. na adres e-mail wpłynęły pytania do SIWZ.
Odpowiedzi znajdują się w załączniku pn. Pytania i odpowiedzi
Pniewy, dnia 02.12.2019r.
Błąd wczytywania pliku.Otwórz powyższy plik w nowym oknie” style=”width:100%;height:66vh;min-height:250px;border:1px solid var(–light-grey);”>Błąd wczytywania pliku.Błąd wczytywania pliku.Otwórz powyższy plik w nowym oknie” target=”_blank”>Otwórz powyższy plik w nowym oknie„>zalacznik_nr_1_do_siwz
Błąd wczytywania pliku.Otwórz powyższy plik w nowym oknie” style=”width:100%;height:66vh;min-height:250px;border:1px solid var(–light-grey);”>Błąd wczytywania pliku.Błąd wczytywania pliku.Otwórz powyższy plik w nowym oknie” target=”_blank”>Otwórz powyższy plik w nowym oknie„>WZÓR
Błąd wczytywania pliku.Otwórz powyższy plik w nowym oknie„>Załącznik nr 5 do SIWZ oświadczenie grupa kapitałowa

Ogłoszenie o zamówieniu

26 listopada 2019

Załączniki

Błąd wczytywania pliku.Otwórz powyższy plik w nowym oknie„>SIWZ

Błąd wczytywania pliku.Otwórz powyższy plik w nowym oknie„>zalacznik_nr_1_do_siwz WZÓR

Błąd wczytywania pliku.Otwórz powyższy plik w nowym oknie„>załącznik nr 1 a do SIWZ

Błąd wczytywania pliku.Otwórz powyższy plik w nowym oknie„>załącznik nr 1 b do SIWZ

Błąd wczytywania pliku.Otwórz powyższy plik w nowym oknie„>załącznik nr 1 c do SIWZ

Błąd wczytywania pliku.Otwórz powyższy plik w nowym oknie„>załącznik nr 1 d do SIWZ

Błąd wczytywania pliku.Otwórz powyższy plik w nowym oknie„>załącznik nr 1 e do SIWZ

Błąd wczytywania pliku.Otwórz powyższy plik w nowym oknie„>załącznik nr 1 f do SIWZ

Błąd wczytywania pliku.Otwórz powyższy plik w nowym oknie„>Załącznik nr 2 do SIWZ

Błąd wczytywania pliku.Otwórz powyższy plik w nowym oknie„>Załącznik nr 3 do SIWZ

Błąd wczytywania pliku.Otwórz powyższy plik w nowym oknie„>załącznik nr 4 projekt umowy

Błąd wczytywania pliku.Otwórz powyższy plik w nowym oknie„>Załącznik nr 5 do SIWZ oświadczenie grupa kapitałowa

Informacja o miejscu publikacji

9 maja 2019 | Autor tekstu: Magdalena Lewandowska

Informacja o miejscu publikacji
Sprawozdania finansowego za 2018 rok

 

zgodnie z § 34 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r.  w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu finansowego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.) Dyrektor Zespołu Szkół w Pniewach informuje, iż Sprawozdanie Finansowe jednostki za 2018 rok –  w skład którego wchodzi Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Zestawienie Zmian w Funduszu oraz Informacja Dodatkowa,  zostało opublikowane na stronie BIP_GMINA PNIEWY / SPRAWOZDANIA FINANSOWE.

 

Pniewy, dnia 9 maja 2019r.