ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

14 grudnia 2020 | Autor tekstu: Agnieszka Kowalka

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 762284-N-2020 na „Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach -Mięso i przetwory
2021 rok.”

Download the PDF file .