Traktując człowieka według tego, kim mógłby być, naprawdę go takim uczynisz.

Lekcja biologii

20 grudnia 2021 | Autor tekstu: Monika Marciniak

Słyszałem i zapomniałem,
widziałem i zapamiętałem,
zrobiłem i zrozumiałem”

Konfucjusz

Nauka przez doświadczenie

Nauka przez doświadczenie to zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze uczniów. Ciekawość poznawcza, więcej widzieć, słyszeć, to naturalna potrzeba każdego ucznia. Zadaniem edukacji przyrodniczej jest odpowiedzieć na pytania ucznia, wywołanie nowych pytań, rozbudzenie ciekawości poznawczej wobec otaczającej rzeczywistości.

 

Kolejna lekcja z cyklu „Piękne doświadczenia, fascynujące wyjaśnienia”

Lekcja biologii

Temat: Budowa nerki i jej przystosowanie do pełnionej funkcji.

Przedmiotem badań była nerka. Uczniowie pracowali na naturalnych narządach.

Określali kształt i zabarwienie narządu. Sporządzali przekrój podłużny nerki, a następnie omawiali jej budowę zewnętrzną i wewnętrzną.

Wizyta uczniów Technikum Ekonomicznego w Wyższej Szkole Bankowej

17 grudnia 2021 | Autor tekstu: Marta Rafał

Wyższa Szkoła Bankowa to uczelnia, która od wielu lat kształci studentów w kierunkach ekonomicznych. Na zajęciach wiedza przekazywana jest głównie w formie praktycznej od ekspertów w danej dziedzinie. Wyższa Szkoła Bankowa umożliwia młodym ludziom studiowanie oraz pracowanie jednocześnie. Podczas wizyty w Wyższej Szkole Bankowej uczniowie wzięli udział w wykładzie prowadzonym przez dr Marię Magdalenę Golec. Młodzież miała okazję przedyskutować zagadnienia dotyczące pieniądza w gospodarce.

Zajęcia praktyczne dla uczniów będących młodocianymi pracownikami w terminie od 20 grudnia do 9 stycznia

16 grudnia 2021 | Autor tekstu: Monika Twardosz-Wolska
📣 Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, którzy są młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

„Żyję zdrowo – nałogom mówię nie”

16 grudnia 2021 | Autor tekstu: Joanna Górniak
W dniach 3.12.2021 oraz 10.12.2021 r. odbyły się warsztaty profilaktyczno-edukacyjne pt. „Żyję zdrowo – nałogom mówię nie”, w których udział wzięli uczniowie klas 1A, 1B oraz 2A i 2B LO. Czas trwania warsztatów to 2 godziny lekcyjne dla każdej z klas. Warsztaty przeprowadzone zostały przez terapeutkę panią Magdalenę Walczak ze Stowarzyszenia Klubu Abstynentów „Krokus” w Charcicach.

Celem warsztatów była realizacja planu profilaktyczno-wychowawczego w zakresie uświadomienia młodzieży na temat uzależnień od substancji psychoaktywnych (tj. alkohol, narkotyki, papierosy, leki, dopalacze oraz Internet-komputer). Poruszana tematyka dostosowana była do odbioru uczestników, młodzież uświadomiła sobie jak łatwo się uzależnić, a jak trudno zerwać z nałogiem. Problematyka uzależnień znalazła też swoje odzwierciedlenie na przygotowanych przez młodzież plakatach, które mają być przestrogą przed sięgnięciem po którąkolwiek z substancji psychoaktywnych.

Bieg mikołajkowy

16 grudnia 2021

W piątkowe popołudnie do naszego liceum zawitali uczniowie ze szkoły podstawowej, którzy brali udział w biegu mikołajkowym. Samorząd Uczniowski LO przygotował zadania dla młodszych kolegów, dzięki którym mogli oni poznać naszą szkołę i dobrze się w niej poczuć. Uczniowie odpowiadali na pytania i rozwiązywali krzyżówkę tematyczną. Powiedz ile drzwi znajduje się na parterze Liceum Ogólnokształcącego – to jedno z zadań, które należało wykonać, aby dostać się do biblioteki. Tam czekała już Emilia Sczaniecka – nasza patronka, z kolejnymi zadaniami. Mamy nadzieję, że było wesoło i wszyscy się dobrze bawili. Zapraszamy ponownie – u nas jest fajnie! 🙂