Traktując człowieka według tego, kim mógłby być, naprawdę go takim uczynisz.

Konkurs Chemiczny

21 października 2016

Miłośników chemii zachęcam a do wzięcia udziału w XXII edycji Konkursu Chemicznego UAM dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych. W tegorocznej edycji konkursu udział mogą wziąć uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z województw Kujawsko-Pomorskiego, Lubuskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego. Proszę o zapoznanie się ze szczegółami konkursu,  a na Wasze zgłoszenia czekam do 04.11.2016r. osobiście lub przez dziennik elektroniczny.

Agnieszka Misiewicz

 

Ważna informacja dla Rodziców

20 października 2016

Szanowni Państwo!

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dotyczącej obowiązków informacyjnych na rzecz Ubezpieczonych w przypadku zawierania umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, w szczególności ubezpieczenia grupowego,  w zakładce ważne dokumenty zamieszczamy do pobrania informacje na temat ubezpieczenia, które Państwo wybrali.

Małgorzata Krzowska-Figiel