Traktując człowieka według tego, kim mógłby być, naprawdę go takim uczynisz.

Salon maturzystów

5 września 2017 | Autor tekstu: Magdalena Matuszewska-Bryłka

We wtorek, 12 września uczniowie klas maturalnych pojadą na Salon Maturzystów.
Cóż to takiego „Salon Maturzystów Perspektywy 2017”
 to miejsce gdzie matura ,,spotyka’’ się ze studiami. Podczas Salonu maturzyści mogą uzyskać komplet informacji na temat matury od ekspertów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, jak również na temat wymagań rekrutacyjnych bezpośrednio od uczelni z całej Polski – co pozwala im odpowiednio wcześnie zaplanować egzamin maturalny i wybrać właściwe przedmioty dodatkowe.
Ponadto dla wszystkich odwiedzających Salon przygotowane są  spotkania warsztatowe, prezentacje efektywnych metod nauki i zwalczania maturalnego stresu oraz możliwość konsultacji z fachowymi doradcami kariery.
Salon organizowany po raz jedenasty w 16 miastach akademickich, jest największą w kraju edukacyjną kampanią informacyjną, która dociera do uczniów klas maturalnych, przygotowujących się do egzaminu i rekrutacji na studia. Tu maturzyści podejmują decyzje dotyczące swojej przyszłości.”

Wakacyjni goście ze Słowenii!

4 września 2017 | Autor tekstu: Bogumiła Hładki

W sierpniu w Pniewach gościły dwie uczennice liceum ogólnokształcącego z zaprzyjaźnionej gminy Kocevje, w Słowenii, Patricja i Helena, które nasi uczniowie mieli okazję poznać podczas Igrzyska Przyjaźni w Słowenii w tym roku. Przyjaźń to piękny dar, który należy pielęgnować, jak się okazuje odległość nie jest żadną przeszkodą, a do odważnych świat należy. Patricja i Helena zwiedziły naszą gminę i spotkały się z pniewskimi uczniami, w trakcie swojej podróży pojechały do Poznania, Wrocławia i Berlina.
W ramach planowanej wymiany polskich i słoweńskich uczniów, mamy ambitne plany wyjazdu na tydzień w kwietniu do Kocevja, a następnie chcemy gościć młodzież ze Słowenii w naszych domach w kolejnym roku szkolnym. Jest to świetna okazja, aby podszkolić umiejętności językowe oraz poznać ciekawych ludzi.

Bogumiła Hładki

Czytaj dalej »

Poprawkowe egzaminy zawodowe

3 września 2017 | Autor tekstu: Agnieszka Misiewicz

Absolwenci i uczniowie, którzy po raz kolejny chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej, zobowiązani są złożyć deklarację do dnia 08 września 2017r. w sekretariacie szkoły.
Deklaracje do pobrania ze strony internetowej OKE w Poznaniu.

Ważne informacje dla uczniów technikum i pracowników młodocianych

27 sierpnia 2017 | Autor tekstu: Agnieszka Misiewicz

Uczniów klas technikum, którzy we wrześniu wyjeżdżają na praktyki zawodowe, proszę o przyjście do szkoły w dniu  01 września 2017r.,  w godzinach 9.00 – 11.00 do bud. B, s. B4  na ul. Wolności 10,  w   celu  uzupełnienia  zeszytów w program praktyk, stosowne pieczątki oraz sprawdzenie poprawności jego przygotowania, a także wyjaśnienia wszystkich innych  wątpliwości związanych z praktyką zawodową.

Pracownicy młodociani od 28 sierpnia 2017r. mogą odbierać skierowania na kursy, w sekretariacie przy ul. Wolności 10.