Rekrutacja uzupełniająca

3 sierpnia 2023 | Autor tekstu: Hanna Banaszak-Gomuła

Komunikat komisji rekrutacyjnej dot. liczby wolnych miejsc:

 • 1A (mat-inf): 10 miejsc
 • 1B (OPW): 2 miejsca
 • 1D (biol-chem): 1 miejsce
 • 1TE (technik ekonomista): 10 miejsc
 • 1TM (technik mechatronik): 5 miejsc
 • 1TŻ (technik żywienia i usług gastronomicznych): 3 miejsca
 • klasy wielozawodowe: wolne miejsca

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do 10 sierpnia do godz. 15:00.

 

Listy przyjętych na dzień 3.08.2023:

Otwórz powyższy plik w nowym oknie

Otwórz powyższy plik w nowym oknie

Otwórz powyższy plik w nowym oknie

 

 

Podręczniki dla klas I 2023/24

27 lipca 2023 | Autor tekstu: Agnieszka Misiewicz

Lista podręczników dla klas I Liceum Ogólnokształcącego i pozostałych klas będzie dostępna po 7 sierpnia 2023 r.

Uwaga Ósmoklasisto!

21 lipca 2023

📣 WAŻNE ‼️
👉 Brak oryginałów dokumentów 🟰 rezygnacja ❌

Rekrutacja 2023/24 – Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Zespołu Szkół im. E. Sczanieckiej

17 lipca 2023

Informujemy wszystkich zakwalifikowanych kandydatów, że do szkoły należy dostarczyć oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Kandydaci, którzy nie dostarczą w/w dokumentów do dnia 21 lipca zostaną skreśleni z listy zakwalifikowanych.

Najniższa liczba punktów z osiągnięć:

LICEUM

 • (1A) matematyczno-informatyczny: 122.35
 • (1B) OPW oddział przygotowania wojskowego:
  14/30 p. z testu sprawnościowego
 • (1C) prawno-administracyjny: 126.7
 • (1D) biologiczno-chemiczny: 134.45

TECHNIKUM

 • (1TL) Technikum Logistyczne: 112.95
 • (1TE) Technikum Ekonomiczne: 111.85
 • (1TM) Technikum Mechatroniczne: 98.20
 • (1TŻ) Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: 95.05

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • Wielozawodowa: 28.60
 • (1DW) Kucharz 57.25

Otwórz powyższy plik w nowym oknie

Otwórz powyższy plik w nowym oknie