Wyniki rekrutacji – praktyki zawodowe w Portugalii

6 grudnia 2023 | Autor tekstu: Magdalena Szukała

Mamy przyjemność poinformować o wynikach rekrutacji  na praktyki zawodowe w Portugalii w 2024 roku realizowanych w ramach projektu „Mobilność – Edukacja – Sukces Edycja II” numer: 2023-1-PL01-KA121-VET-000122874 w ramach Programu Erasmus+, sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna finansowanego ze środków Unii Europejskie.

Poniżej publikujemy listę uczniów Technikum zakwalifikowanych do wyjazdu:

Gastronomowie:
Tomasz Bukowski  48 pkt.
Hanna Piwińska 48 pkt.
Daria Nowak 47 pkt.
Zuzanna Sawala 47 pkt.
Gabriela Rapa 43 pkt.

Lista rezerwowa: Samanta Górna 36 pkt.

Logistycy:
Joanna Wicher 54 pkt.
Oskar Czarnecki 50 pkt.
Julia Odrobna 48 pkt.
Nicole Manyś 46 pkt.

Lista rezerwowa: Natalia Anna Dach 42 pkt.

Osoby zakwalifikowane i rezerwowe zobowiązane są do poniedziałku 11 grudnia 2023 w sekretariacie w budynku C złożyć następujące dokumenty (wypełnione  długopisem/piórem z niebieskim tuszem/atramentem):

 • Informacje Rodziców/Opiekunów prawnych na temat zdrowia Uczestnika wyjeżdżającego na praktyki zagraniczne w ramach projekt
 • Zgoda Rodziców/Opiekunów prawnych uczestnika Projektu na leczenie, badania ambulatoryjne oraz podawanie leków w razie konieczności podczas pobytu na praktykach zagranicznych w ramach projektu

 

UWAGA!
Spotkanie osób zakwalifikowanych i rezerwowych odbędzie się:

 08 grudnia 2023 roku
o godz. 8.00
w sali 10L.
Obecność obowiązkowa.

 

Serdecznie gratulujemy!
Komisja Rekrutacyjna

Praktyki Portugalia 2024 – rozmowy z kandydatami!

3 grudnia 2023 | Autor tekstu: Magdalena Szukała
Wszystkich uczniów, którzy w terminie zgłosili swój akces do postępowania rekrutacyjnego na  wyjazd  do Portugalii  na praktyki zawodowe, zapraszam na rozmowę kwalifikacyjną w języku polskim i angielskim w najbliższy wtorek tj. 5 grudnia, do gabinetu pani  dyrektor Agnieszki Misiewicz, w bud. A, w następującym porządku:
Lekcja 1: uczniowie klas logistycznych
Lekcja 2-3: uczniowie klas gastronomicznych
Koordynator projektu
Magdalena Szukała

Rekrutacja nauczycieli do programu Erasmus+

29 listopada 2023 | Autor tekstu: Magdalena Szukała

Rusza rekrutacja dla Kadry szkolącej na 1-tygodniowy zorganizowany Kurs lub Szkolenie za granicą, Job Shadowing – obserwacja w miejscu pracy w Portugalii i przeprowadzana będzie w formie Konkursu.

Do konkursu mogą przystąpić nauczyciele, osoby prowadzące szkolenia oraz wszyscy inni eksperci niebędący nauczycielami i pracownicy zajmujący się kształceniem i szkoleniem zawodowym podstawowym oraz ustawicznym kształceniem i szkoleniem zawodowym zatrudnieni w szkole lub regularnie współpracujące ze szkołą, aby pomóc w prowadzeniu jej głównej działalności (np. jako zewnętrzne i wewnętrzne osoby prowadzące szkolenia, eksperci lub wolontariusze), którzy:

 • mają motywację do podnoszenia kwalifikacji
 • są zaangażowane w pracę na rzecz szkoły oraz realizację projektów szkolnych, współpracę szkoły z instytucjami zewnętrznymi, organizację dodatkowych przedsięwzięć na rzecz uczniów
 • chcą wdrażać w pracy nabyte w czasie szkolenia umiejętności
 • deklarują aktywne włączanie się w upowszechnianie efektów szkolenia.

Zainteresowani nauczyciele proszeni są do złożenia formularza zgłoszeniowego wypełnionego długopisem/piórem z niebieskim tuszem/atramentem do 5 grudnia w sekretariacie w budynku C.

Więcej szczegółowych informacji u p. Magdaleny Szukały.

Praktyki zawodowe w Portugalii, marzec 2024

15 listopada 2023 | Autor tekstu: Magdalena Szukała

Do odważnych świat należy!

Wyjedź do Portugalii i zdobądź doświadczenie zawodowe.

W ramach programu Erasmus+ uczniowie naszego technikum w zawodzie:

 • logistyk
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

mają możliwość odbycia praktyk zawodowych w zakładach pracy w Portugalii w czasie 4 tygodni w marcu i kwietniu 2024 roku.

Przeżyj przygodę i zdobądź nowe doświadczenia! Dla uczniów, którzy ukończyli 16 lat.

Wymagane dokumenty (wypełnione długopisem/piórem z niebieskim tuszem/atramentem):

 • formularz zgłoszeniowy
 • zgoda rodziców/opiekunów prawnych na wyjazd ucznia na praktyki zawodowe za granicę
 • zgoda na wykorzystanie wizerunku
 • informacja Wychowawcy klasy o ocenach ucznia
 • list motywacyjny w języku polskim i angielskim  (max. do 1500 znaków oba listy)

należy złożyć do 30 listopada w sekretariacie w budynku C.

Następnie poinformujemy o rozmowie kwalifikacyjnej w języku polskim i angielskim.

W razie pytań, proszę o kontakt z p. Magdaleną Szukałą

Wirtualny Festiwal Umiejętności Zawodowych

29 marca 2022 | Autor tekstu: Marta Rafał

29.03.2022 r. uczniowie klasy I technikum ekonomicznego uczestniczyli w Wirtualnym Festiwalu Umiejętności Zawodowych zorganizowanych przez Akademię Umiejętności Eurocash.

Celem Wirtualnego Festiwalu jest zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy w obszarze szeroko rozumianej branży handlowej – w zawodach takich jak: przedstawiciel handlowy, doradca klienta sprzedawca,  itp. Ważnym elementem każdej edycji Festiwalu jest też przekazanie wiedzy uczniom
jak planować swoją ścieżkę zawodową, jak odnaleźć się na rynku pracy oraz jak rozwijać swoje kompetencje osobiste i zawodowe.

Młodzież uczestniczyła w następujących warsztatach:

− Umiejętności sprzedażowe niezbędne w pracy zawodowej – jak je kształtować i rozwijać, aby odnosić sukcesy;

− Pokaż swoje mocne strony – budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości;

− Od sprzedawcy do kierownika regionalnego – moja ścieżka zawodowa;

− Jak umiejętność zarządzania sobą w czasie pomoże Ci w przyszłej pracy.