Konkurs

4 października 2022 | Autor tekstu: Ewa Połajdowicz

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie

List gończy za chorobą układu krążenia”

 

Celem  konkursu jest uświadomienie czym są choroby układu krążenia i jakie niosą zagrożenia dla organizmu człowieka.

Zasady konkursu:

 1. Uczestnikiem konkursu może być uczeń Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach.
 2. Czas trwania konkursu od 04 do 30 października 2022 r.
 3. Przystąpienie do konkursu następuje wraz ze złożeniem pracy konkursowej.
 4. Zadanie to wykonanie dowolną techniką na kartonie (min. A4) listu gończego za wybraną chorobą układu krążenia. List gończy powinien zawierać nazwę choroby, cechy charakterystyczne , za co jest poszukiwana i informację o nagrodzie.
 5. Prace będą oceniane według kryteriów

– zgodność z tematem – do  5 punktów

– pomysł wykonania –  do 5 punktów

– estetyka pracy –  do 5 punktów

Maksymalnie można uzyskać 15 punktów.

 1. Do każdej pracy należy dołączyć etykietę z danymi autora ( imię i nazwisko, klasa).
 2. Prace konkursowe należy składać w sali A1 na ul. Wolności 10 u Pani Ewy Połajdowicz.
 3. Zgłoszone prace zostaną wyeksponowane na stronie internetowej szkoły.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji związanej z konkursem z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora pracy.
 5. Na laureatów czekają dyplomy i nagrody.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
 7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 8. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z organizowaniem i uczestnictwem w konkursie jest prawo polskie.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *