OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

6 grudnia 2016 | Autor tekstu: Agnieszka Kowalka

Dyrektor Zespołu Szkół  w Pniewach

ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie art.10 ust. 1 oraz 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)do wartości zamówień równych lub przekraczających kwoty określone w przepisach wydanych  na podstawie art.11 ust.8 na:

SUKCESYWNY ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. E. SZCZANIECKIEJ”

W PNIEWACH -2017 ROK

Szczegółowe informacje w plikach do pobrania, w rozwinięciu artykułu.

Pliki do pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *