WAŻNA INFORMACJA DLA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE ZAWODOWYM

24 czerwca 2020 | Autor tekstu: Agnieszka Misiewicz
Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice
informacja na temat staży zawodowych mających odbyć się w lipcu i sierpniu 2020 roku, ze względu na panującą pandemię, zostanie udzielona Państwu niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu, najpóźniej w poniedziałek 29 czerwca 2020 roku. 

Informacje dla zdających egzamin zawodowy

19 czerwca 2020 | Autor tekstu: Agnieszka Misiewicz
Ważne informacje dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2020
 1. Na egzamin zdający stawiają się 30 minut przed godziną jego rozpoczęcia podaną w harmonogramie (dostępnym na stronie)
 2. Na egzamin każdy zdający zobowiązany jest zabrać ze sobą:
  • dowód tożsamości
  • maseczkę ochronną
  • długopis z czarnym tuszem
  • na część praktyczną egzaminu dodatkowo przybory wymienione w komunikacie Dyrektora CKE dla danej kwalifikacji (w załączeniu)Zdający może zabrać ze sobą małą butelkę wody.
   Kalkulatory będą na każdym stanowisku egzaminacyjnym! (proszę nie przynosić swoich!)
 3. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 4. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). W trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki.

Download the PDF file .

Wszystkim wirusom mówimy NIE, tym komputerowym również…

8 czerwca 2020 | Autor tekstu: Hanna Banaszak-Gomuła

Dziś Dzień Informatyka! Został on ustanowiony 8 czerwca, by zwrócić uwagę na pracę ludzi z branży IT. Co kryje się pod skrótem IT? Skrót IT (od ang. information technology) rozwinięty i przetłumaczony na język polski oznacza technologię informacyjną. Jest to połączenie informatyki z telekomunikacją. Administratorzy systemów, programiści, webmasterzy, testerzy oprogramowania, serwisanci, twórcy gier i wszyscy inni specjaliści z branży IT mają dziś swoje święto. Warto tego dnia pamiętać o wszystkich, dzięki którym nasze komputery działają poprawnie, a my możemy korzystać z wszystkich bogactw nowoczesności.

Z okazji tego święta życzymy nie tylko informatykom, ale i korzystającej z usług informatycznych całej społeczności szkolnej szybkiego łącza Wi-Fi, wszystkich klawiszy w klawiaturze, zero wirusów i krótkiego „loading…”.

Na koniec kilka informatycznych sucharów z uśmiechem i przymrużeniem oka 😉

Czytaj dalej »

Powodzenia na maturze!

8 czerwca 2020

Wszystkim naszym tegorocznym Maturzystom życzymy powodzenia na egzaminach: trafionych tematów i zadań, optymizmu i wiary we własne siły oraz wyników o jakich marzycie!
Trzymamy za Was kciuki!