Traktując człowieka według tego, kim mógłby być, naprawdę go takim uczynisz.

🍩 Tłusty Czwartek 🍩

10 lutego 2021 | Autor tekstu: Katarzyna Michałowska

Pączki na Tłusty Czwartek to polska tradycja karnawałowa, zgodnie z którą powinno się zjeść w tym dniu chociaż jednego pączka. I choć w tym roku karnawał jakoś mało karnawałowy, to w tłusty czwartek nie może zabraknąć pączka na żadnym stole. A co zrobić , żeby były udane i szybko znikały ? Skorzystać z przepisu naszych specjalistów od gastronomii 😉.

Czytaj dalej »

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – konkurs

8 lutego 2021 | Autor tekstu: Bogna Witosławska

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ogłoszony przez UNESCO.
Jego ideą jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej
na bogactwo różnorodności językowej świata
i konieczność jego ochrony, a także promocji wielojęzyczności.

 

REGULAMIN KONKURSU – Z Językiem Ojczystym na co dzień

1

Organizatorem konkursu jest Bogna Witosławska – nauczyciel  Zespołu Szkół im. E. Sczanieckiej
w Pniewach

2

Adresaci konkursu

 1. Uczestnikami konkursu mogą być  uczniowie klas Zespołu Szkół w Pniewach ( w związku z możliwościami technicznymi liczba uczestników ograniczona – może wziąć udział 70 uczniów
 2. Zgłoszenia do Konkursu odbywają się do 15 lutego 2021r. u p. Bogny Witosławskiej (poprzez pocztę elektroniczną Vulcan)

 

3

Cele konkursu obejmują:

 • popularyzację języka polskiego jako części polskiego dziedzictwa kulturowego
 • rozwijanie postawy dbałości o piękno i poprawność języka polskiego oraz motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w tym zakresie
 • rozwijanie zainteresowań i umiejętności polonistycznych
 • stymulowanie umiejętności samokształcenia ucznia.
 • promowanie uczniów uzdolnionych językowo

 

4

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs odbędzie się 22. 02. 2021r. za pośrednictwem portalu internetowego – testportal.pl po uaktywnieniu przesłanego uczestnikom linku; link będzie aktywny od godz. 9.00 do 16.00 tegoż dnia.

Organizator nie odpowiada za ewentualne przerwanie konkursu spowodowane utratą połączenia internetowego tudzież innymi problemami technicznymi.

 1. Czas trwania konkursu wynosi 30 minut – od momentu zalogowania się do testu.
 2. Klasyfikacja będzie miała charakter indywidualny. Na podstawie punktacji zostanie wyłoniony Mistrz Języka Ojczystego 2021, który podczas uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego otrzyma okolicznościowy dyplom i nagrodę rzeczową; uzyskanie wysokiego wyniku w konkursie może mieć również wpływ na otrzymanie oceny cząstkowej z języka polskiego.

 

5

Zakres wiedzy i umiejętności

 1. Zadania konkursowe mają formę zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru odpowiedzi, dokonania korekty błędnych form zapisu.
 2. Zadania obejmują wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Dotyczą znajomości zasad poprawnej polszczyzny (fleksja, słowotwórstwo, frazeologia, zapożyczenia językowe).

6

Podczas przygotowywania pytań konkursowych kierowano się wskazówkami poprawnościowymi zawartymi w następujących wydawnictwach:

Słownik poprawnej polszczyzny – Drabik Lidia, Sobol Elżbieta,

Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny – Jerzy Podracki, Ryszard Turczyn, Barbara Janik Płocińska, Małgorzata Sas

Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami – Anna Kłosińska, Elżbieta Sobol, Anna Stankiewicz

Polszczyzna na co dzień – Mirosław Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN

Podręczny słownik przysłów i powiedzeń – Dmowska Alicja, Wydawnictwo Delta WZ

Przysłowia polskie i obce od A do Z – Danuta Masłowska, Włodzimierz Masłowski, Wydawnictwo Świat Książki

Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych – Mirosław Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN

www. sjp.pwn.pl

https://polszczyzna.pl/

https://sjp.pwn.pl/poradnia

https://dobryslownik.pl/

https://dyktanda.pl/

KONKURS NA NAJPIEKNIEJSZĄ ZIMOWĄ FOTOGRAFIĘ DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W PNIEWACH

5 lutego 2021
 1.  Uchwyć swoim obiektywem piękno natury w zimowej szacie.
 2. Najlepsze Twoim zdaniem zdjęcie prześlij na adres mailowy: liceumpniewy2020@wp.pl
 3. Termin nadsyłania zdjęć do 12 lutego 2021r.
 4. Zdjęcia zostaną opublikowane na Facebooku Zespołu Szkół w Pniewach.
 5. Autor zdjęcia, które otrzyma największą liczbę polubień, zostanie zwycięzcą konkursu.

Nagrodzone zostaną trzy zdjęcia z największą liczbą polubień. Zachęcamy do wzięcia udziału! SAMORZĄD LO : )

Adopcja na odległość

3 lutego 2021 | Autor tekstu: Katarzyna Szczepaniak

Młodzież i wychowawcy naszej bursy od kilku lat uczestniczą w organizowanym przez Salezjański Ośrodek Misyjny programie ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ i jako OPIEKUN ADOPCYJNY pomagają  w edukacji i wychowaniu dzieci i/lub młodzieży z krajów misyjnych. Nasza pomoc skierowana jest do dzieci z Mutuini w Kenii. Co miesiąc na subkonto tego konkretnego ośrodka edukacyjnego trafiają pieniądze ze składek wychowanków i wychowawców a czasie pandemii tylko wychowawców.

Wiemy, że dzięki tej pomocy kupowane są pomoce dydaktyczne, nagrody dla wyróżniających się uczniów oraz wspierana jest bieżąca działalność tamtejszej szkoły. Okazuje się, ze nawet drobna kwota (minimalna suma wpłaty to 50 zł miesięcznie) może w znaczący sposób wspomóc edukację dzieci i młodzieży z Biednego Południa.

Dla zainteresowanych kilka informacji o salezjanach i ich działalności

Czytaj dalej »