Konkurs „Poznajemy patronkę naszej szkoły”

6 maja 2024 | Autor tekstu: Alina Rysicka

REGULAMIN KONKURSU DLA KLAS PIERWSZYCH
* Cele konkursu:
– przybliżenie uczniom postaci Emilii Sczanieckiej,
– zapoznanie z życiem i działalnością Patronki,
– umocnienie więzi emocjonalnej ze szkołą i osobą Patronki,
– oddziaływanie wychowawcze poprzez wskazanie wartości, którymi kierowała się w życiu E. Sczaniecka
* Konkurs adresowany jest do uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół w Pniewach
* Forma konkursu:
– konkurs wiedzy – test pisany przez uczniów klas pierwszych, którzy zdeklarują swój udział do 24 maja 2024r. do p. A. Rysickiej
Konkurs odbędzie się 27 maja 2023r.w bibliotece Zespołu Szkół przy ul. Wolności 10 , sala B2 na 3 godzinie lekcyjnej .
W przypadku uzyskania wyniku remisowego przez kilku uczniów odbędzie się etap drugi w formie ustnej.
– laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają dyplomy i nagrody
– w bibliotekach szkolnych na ul. Wolności i na ul. Św. Ducha uczestnicy konkursu mogą uzyskać pomoc w doborze literatury

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *