Konkurs „Anatomia człowieka w gwarze poznańskiej

4 kwietnia 2024 | Autor tekstu: Ewa Połajdowicz

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie szkolnym:

Anatomia człowieka w gwarze poznańskiej”

Celem  konkursu jest poznanie i utrwalenie gwary poznańskiej.

Zasady konkursu:

 1. Uczestnikiem konkursu może być uczeń Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach.
 2. Czas trwania konkursu od 04 kwietnia do 26 kwietnia 2024 r.
 3. Przystąpienie do konkursu następuje wraz ze złożeniem pracy konkursowej.
 4. Zadanie to wykonanie plakatu dowolną techniką na kartonie w formacie nie mniejszym niż A3 zawierającego części ciała człowieka opisane nazwami w gwarze poznańskiej.
 5. Prace będą oceniane według kryteriów

– zgodność z tematem – do  5 punktów

– pomysł wykonania –  do 5 punktów

– estetyka pracy –  do 5 punktów

Maksymalnie można uzyskać 15 punktów.

 1. Do każdej pracy należy dołączyć etykietę z danymi autora ( imię i nazwisko, klasa).
 2. Prace konkursowe należy składać u Pani Ewy Połajdowicz.
 3. Zgłoszone prace zostaną wyeksponowane na stronie internetowej szkoły.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji związanej z konkursem z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora pracy.
 5. Na laureatów czekają dyplomy i nagrody.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
 7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 8. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z organizowaniem i uczestnictwem w konkursie jest prawo polskie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *