REGULAMIN  KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ „Chrzest Polski”

3 kwietnia 2023 | Autor tekstu: Alina Rysicka

 

 1. Organizatorem konkursu jest:
  Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej
  Osoby do kontaktu: Alina Rysicka, Karolina Banasiak
 2. Cele konkursu:
  – Promocja Święta Chrztu Polski jako nowego i bardzo ważnego święta;
  – Wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia, propagowanie treści
  patriotycznych oraz pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju;
  – Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.
 3. Adresaci konkursu:
  Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej
 4. Zakres tematyczny konkursu:
  Prace wykonane jako prezentacje multimedialne mają w swojej tematyce nawiązywać
  do wydarzeń dotyczących historii Polski związanych z Chrztem Polski.
 5. Warunki uczestnictwa:
  – dokładne zapoznanie się z Regulaminem Konkursu na prezentację multimedialną „Chrzest Polski”
  – nadesłana Prezentacja multimedialna musi spełniać następujące wymagania:
  być wykonana w programie Power Point , zawierać co najmniej 20 slajdów,
  zawierać stronę tytułową z danymi autora: imię i nazwisko, klasa, zawierać informacje o wykorzystanych materiałach źródłowych,                                                                                                                                                                                                                  – prace należy przekazać organizatorom do 13 kwietnia 2023 roku.
 1. Kryteria oceny:
  – zgodność treści z tematyką konkursu,
  – pomysłowość,
  – oryginalność,
  – nowatorskie spojrzenie na historię,
  – walory artystyczne,
  – poprawność techniczna i merytoryczna,
  – dobór treści.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *