Nauka przez doświadczenie – lekcja chemii.

20 lutego 2023 | Autor tekstu: Tetiana Grott

Wykonujemy reakcje rozkładu: W wyniku podpalenia dichromianu(VI) amonu zachodzi jego reakcja rozkładu, zgodna z równaniem: (NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + N2 + 4H2O . Ocenia się, że w wyniku procesu równorzędnie powstaje taka sama ilość amoniaku i azotu. Powstała zielona substancja stała to tlenek chromu(III)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *