Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

6 lipca 2022 | Autor tekstu: Agnieszka Misiewicz

 

Absolwenci, którzy  przystępują do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym składają w sekretariacie Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej, przy ul. Wolności 10, pisemne oświadczenie /załącznik 7/ o zamiarze przystąpienia do egzaminu zgodnie ze złożoną wcześniej deklaracją ostateczną, do dnia 12 lipca 2022 r.

Uwaga:

do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

  1. nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej,
  2. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony,
  3. przystąpił do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony*

Egzamin w terminie poprawkowym jest nieodpłatny (nie jest liczony jako kolejne przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu).

* Warunek określony w ppkt c nie dotyczy Absolwentów 4-letniego technikum (z lat 2006-2022) jeżeli:

  1. spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
  2. nie deklarowali przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym lub zrezygnowali z przystąpienia do tego egzaminu do 20 kwietnia 2022 r. (składając w szkole załącznik 5b).

Pliki do pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *