Dzień Ochrony Danych Osobowych

15 lutego 2022 | Autor tekstu: Lidia Dudek

Dzień Ochrony Danych Osobowych i Dzień Bezpiecznego Internetu 2022

Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony na dzień 28 stycznia przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o  zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Uznając poszanowanie prawa do prywatności oraz swobodny przepływ informacji między ludźmi, Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowionym, aby podkreślić wagę właściwej ochrony danych w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym każdego człowieka. Rada Europy chce uwrażliwić obywateli na ochronę danych, a także poinformować ich o przysługujących im prawach oraz o dobrych praktykach.

Dzień Ochrony Danych Osobowych w naszej szkole jest przeprowadzany od trzech lat, uczniowie co roku otrzymują sporą porcję informacji dotyczącą, czym są dane osobowe, w jaki sposób należy je chronić oraz na co należy zwrócić uwagę chroniąc swoje dane przed osobami niepowołanymi.

W ramach tego dnia uczniowie klas technikum: 1 TL, 2 TL, 3TLG, 4 TL mieli okazję zapoznać się z prezentacją multimedialną przygotowaną przez powołany w szkole Zespół Ochrony Danych Osobowych obejrzeli filmy związane z ochroną swoich danych w Internecie, zagrożeniami i niebezpieczeństwami z tego wynikającymi. Zespół ODO w składzie: Julia Beszterda, Patrycja Dominikowska, Julia Frelich, Jakub Janas, Kacper Ren, Milena Szałek, Agata i Dorota Szukała przygotował gazetki tematyczne związane z Ochroną Danych Osobowych oraz Dniem Bezpiecznego Internetu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *