Dzień Języka Ojczystego – konkurs

7 lutego 2022 | Autor tekstu: Bogna Witosławska

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ogłoszony przez UNESCO.
Jego ideą jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej
na bogactwo różnorodności językowej świata
i konieczność jego ochrony, a także promocji wielojęzyczności.

 

REGULAMIN KONKURSU – Z Językiem Ojczystym na co dzień

 • 1

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach reprezentowany przez
p. Bognę Witosławską

 • 2

Adresaci konkursu

 1. Uczestnikami konkursu mogą być  uczniowie klas Zespołu Szkół w Pniewach ( w związku z możliwościami technicznymi liczba uczestników ograniczona – może wziąć udział 70 uczniów
 2. Zgłoszenia do Konkursu odbywają się do 14 lutego 2022r. u p. Bogny Witosławskiej (poprzez pocztę elektroniczną Vulcan)

 

 • 3

Cele konkursu obejmują:

 • popularyzację języka polskiego jako części polskiego dziedzictwa kulturowego
 • rozwijanie postawy dbałości o piękno i poprawność języka polskiego oraz motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w tym zakresie
 • rozwijanie zainteresowań i umiejętności polonistycznych
 • stymulowanie umiejętności samokształcenia ucznia.
 • promowanie uczniów uzdolnionych językowo

 

 • 4

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs odbędzie się 21. 02. 2022r. za pośrednictwem portalu internetowego – testportal.pl po uaktywnieniu przesłanego uczestnikom linku; link będzie aktywny od godz. 9.00 do 16.00 tegoż dnia.

Organizator nie odpowiada za ewentualne przerwanie konkursu spowodowane utratą połączenia internetowego tudzież innymi problemami technicznymi.

 1. Czas trwania konkursu wynosi 30 minut – od momentu zalogowania się do testu.
 2. Klasyfikacja będzie miała charakter indywidualny. Na podstawie punktacji zostanie wyłoniony Mistrz Języka Ojczystego 2022, który podczas uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego otrzyma okolicznościowy dyplom i nagrodę rzeczową; uzyskanie wysokiego wyniku w konkursie może mieć również wpływ na otrzymanie oceny cząstkowej z języka polskiego.

 

 • 5

Zakres wiedzy i umiejętności

 1. Zadania konkursowe mają formę zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru odpowiedzi, dokonania korekty błędnych form zapisu.
 2. Zadania obejmują wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Dotyczą znajomości zasad poprawnej polszczyzny (fleksja, słowotwórstwo, frazeologia, zapożyczenia językowe).
 • 6

Podczas przygotowywania pytań konkursowych kierowano się wskazówkami poprawnościowymi zawartymi w następujących wydawnictwach:

Słownik poprawnej polszczyzny – Drabik Lidia, Sobol Elżbieta,

Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny – Jerzy Podracki, Ryszard Turczyn, Barbara Janik Płocińska, Małgorzata Sas

Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami – Anna Kłosińska, Elżbieta Sobol, Anna Stankiewicz

Polszczyzna na co dzień – Mirosław Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN

Podręczny słownik przysłów i powiedzeń – Dmowska Alicja, Wydawnictwo Delta WZ

Przysłowia polskie i obce od A do Z – Danuta Masłowska, Włodzimierz Masłowski, Wydawnictwo Świat Książki

Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych – Mirosław Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN

www. sjp.pwn.pl

https://polszczyzna.pl/

https://sjp.pwn.pl/poradnia

https://dobryslownik.pl/

https://dyktanda.pl/

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *