Wizyta Funkcjonariuszy Służby Więziennej

3 stycznia 2022

WIZYTA FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ Z ZAKŁADU KARNEGO WE WRONKACH W KLASIE IV TL

 

W ramach obchodów Dnia Logistyki w Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach pojawili się zaproszeni goście, tym razem byli to funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego we Wronkach: mjr Maciej Jabłoński, ppor. Marek Konieczny oraz szer. Monika Białek.

W ramach zajęć funkcjonariusze przedstawili rolę logistyki w prawidłowym funkcjonowaniu jednostki penitencjarnej, omówili specyfikę pracy w zakładzie karnym, możliwości awansu zawodowego, wymagania rekrutacyjne oraz korzyści wynikające z wstąpienia do Służby Więziennej. Szeroko omówiono ofertę kształcenia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Spotkanie z młodzieżą było również okazją do  przeprowadzenia działań profilaktycznych. Funkcjonariusze wskazali najpoważniejsze zagrożenia wynikające ze stosowania przez młodych ludzi substancji psychoaktywnych. Omówiono również konsekwencje łamania norm prawnych, z których najpoważniejszą jest kara pozbawienia wolności.

Tegoroczni absolwenci szkoły w wielką uwagą wysłuchali prelekcji przedstawionej przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego oraz zadawali wiele nurtujących ich pytań.

Organizatorami spotkania była mgr Natalia Szwak oraz mgr inż. Lidia Dudek.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *