Samorząd uczniowski

28 listopada 2021 | Autor tekstu: Agata Szukała, 3tlg
W wyniku wyborów uzupełniających w dniu 9 listopada br. został wybrany nowy samorząd, w skład którego wchodzą Agata Szukała 3TLG (przewodnicząca), Dominik Szarata 1TL (zastępca przewodniczącej), Julia Odrobna 1 TL (skarbnik), Jakub Szczechowiak 3 TMG, Patryk Jagieła-Lubik 3 TMG, Jan Ceglarek 3 TMG, Zuzanna Głuszak 3 TLP, Julia Triebs 3 TLG, Joanna Śmigielska 2 TL, Julia Mamet 1 TE, Jakub Michalski 2 TL, Nikola Perz 2 TŻE, Oliwia Affeld 3 TŻE, Oliwia Jankowska 2TL, Wiktoria Mania 1 TE, Nikodem Witczak 1 TM.
25 listopada uczniowie nowego samorządu uczniowskiego pożegnali kolegów, którzy opuścili ich grono wręczając drobne upominki oraz dziękując za czas wspólnej pracy.
„Jako przewodnicząca szkoły pragnę serdecznie podziękować w imieniu Samorządu Uczniowskiego oraz w imieniu wszystkich uczniów Zuzannie Urbaniak, Joannie Wolskiej, Zuzannie Beńce, Maciejowi Patanowi oraz Piotrowi Czekale za wkład i zaangażowanie włożone w pracę na rzecz samorządu i za aktywny udział w życiu szkoły. Dziękujemy też za wieczny optymizm, za wiele ciekawych pomysłów i za otwartość na drugiego człowieka oraz chęć niesienia pomocy innym. Zawsze dawaliście dobry przykład uczniom i godnie reprezentowaliście naszą szkołę. Umieliście znaleźć czas pomiędzy jednym a drugim sprawdzianem czy kartkówką by wykonać powierzone wam zadania. Dzięki waszej wspaniałej organizacji i dobrej współpracy osiągnęliście zamierzone cele. Wasza wiara w sukces, poczucie obowiązku i humoru pomogła przezwyciężyć wszelkie trudy. Jeszcze raz Wam wszystkim dziękujemy i mamy nadzieję, że tak ja Wy będziemy działać na rzecz szkoły i społeczności uczniowskiej.
Dziękujemy!!!!!” ????

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *