Czy warto uczyć się przez całe życie (lifelong learning)?

7 listopada 2021 | Autor tekstu: Magdalena Klimowicz-Maciejko

W środę, 3 listopada br., uczniowie Szkoły Branżowej – klasa 3awp oraz Technikum Gastronomicznego – klasa 3tżg, uczestniczyli w spotkaniu z panem Krzysztofem Klimowiczem, specjalistą ds. Układów Pomiarowych, pracownikiem ENEA Operator.

Pan Krzysztof przybliżył uczennicom i uczniom swoją drogę edukacyjną, od podjęcia decyzji o kształceniu się w zawodzie elektryka w szkole zawodowej, poprzez kontynuację zdobywania wiedzy w technikum wieczorowym aż po ukończenie studiów na Politechnice Poznańskiej (dzisiejszy Uniwersytet Techniczny).

Prelegent zwrócił również uwagę na potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w różnorodnych kursach i szkoleniach. Wspomniał też o tym, że dzięki zdobytej wiedzy może rozwijać swoje pasje związane z wykonywanym zawodem. Uczniowie mogli obejrzeć pracę dyplomową prowadzącego prelekcję, a potem zadawać pytania.

Spotkanie odbyło się w ramach doradztwa zawodowego.

Dziękuję Panu Krzysztofowi Klimowiczowi za przyjęcie zaproszenia oraz przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji.

 

Magdalena Klimowicz-Maciejko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *