Łacina wraca!

18 października 2021 | Autor tekstu: Elżbieta Smagur

 

„Nie ma martwych języków, są tylko uśpione umysły.” 

Carlos Ruiz Zafon

Łacina wraca!

In flagranti, ex aequo, ad hoc… To tylko niektóre łacińskie zwroty, jakie już dawno temu  zadomowiły się w naszym języku.

„Zainteresowanie łaciną ogarnia całą Europę. Jako znak nowych czasów wraca ona do szkół w krajach, w których była prawie zupełnie wytępiona, jak choćby w niektórych byłych republikach radzieckich. Po łacinie wydaje się na Zachodzie czasopisma młodzieżowe („Adulescens”, „Iuvenis”, „Vox Latina”), a radio fińskie nadaje w języku łacińskim regularne audycje. W sieci Internet pod adresem http://www.ancientsites.com pojawiła się strona, do której przepustką jest znajomość łaciny, albowiem tu: Nulla barbarica lingua admittitur. – Zabrania się używać barbarzyńskiego języka.” (A. W. Mikołajczak, „Łacina w kulturze polskiej”)

Dlaczego więc dzisiaj warto uczyć się łaciny?

„Powiem od razu, całkiem stanowczo, że najlepszą podstawą edukacji jest gramatyka łacińska. Mówię to nie dlatego, że łacina jest tradycyjna i średniowieczna, ale po prostu dlatego, że nawet podstawowa znajomość łaciny zmniejsza pracę i trudy uczenia się prawie każdego innego przedmiotu o co najmniej 50 procent.”( Dorothy Sayers, angielska pisarka i tłumaczka)

Wieloletnie badania naukowe pokazują, że wyniki testów standaryzowanych osób uczących się łaciny są wyższe niż pozostałych egzaminowanych – i to w różnych dziedzinach!

Znajomość łaciny pomaga w nauce innych języków, zwłaszcza języków romańskich. (hiszpański, francuski, włoski, portugalski, rumuński), które wywodzą ponad 80% słów  z łaciny, a ich struktura gramatyczna jest podobna do łaciny.

Łacina poprawia słownictwo i pomaga zrozumieć język angielski, w tym jego gramatykę. Około 60%  angielskich słów wywodzi się z łaciny, a 90% angielskich słów z więcej niż dwoma sylabami ma rdzeń łaciński!

Łacina dostarcza wielu słów źródłowych dla współczesnych nauk, jest językiem prawa, polityki, logiki i teologii.

Oczywiście język łaciński jest także kluczem do przeszłości – pozwalał i pozwala badać wiele klasycznych dzieł w oryginale.

W związku z powyższym…

Zapraszam do udziału w konkursie!

REGULAMIN

*Język łaciński ukształtował się wiele wieków przed Chrystusem na terenie Lacjum w środkowej Italii. Z czasem stał się ojczystą mową Rzymian, a wraz z ich ekspansją w Europie – językiem całego Imperium. Po upadku cesarstwa na Zachodzie, łacina nie przestała być językiem wykształconej Europy – nadal tworzono w niej dzieła literackie, stanowiła język urzędowy i posługiwano się nią w dyplomacji. To z niej ukształtowały się między V i IX w. n.e. tzw. języki romańskie. Historia tego języka, to dzieje kultury europejskiej. Próba poznania łaciny daje możliwość lepszego rozumienia zjawisk, które zachodziły w naszej historii i kulturze. Jej znajomość moglibyśmy porównać do okularów, przez które lepiej widzimy otaczający nas świat.(zpe.gov.pl)

Założenia i cele konkursu:  konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół w Pniewach.

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do poznawania języka łacińskiego .

Przebieg konkursu:  uczestnicy rozwiązują zadania stacjonarnie w ciągu 45 minut w szkole 10 listopada 2021 r. (ze względów organizacyjnych dokładne miejsce zostanie podane w późniejszym terminie).

Zakres materiału: wg załącznika.

Zgłoszenie do udziału w konkursie: należy wysłać przez dziennik elektroniczny do organizatora konkursu  najpóźniej tydzień przed planowanym terminem; powinno ono zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz klasę.

Uczestnicy konkursu  zostaną uhonorowani dyplomami, najlepsi –nagrodami.

(Wszelkie pytania proszę kierować do organizatora przez dziennik elektroniczny.)

Organizator: Elżbieta Smagur

Pliki do pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *