Konkurs fotograficzny

20 października 2021 | Autor tekstu: Justyna Skałecka

 

„UROKI ZŁOTEJ, POLSKIEJ JESIENI” 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. EMILII SCZANIECKIEJ W PNIEWACH 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„UROKI ZŁOTEJ, POLSKIEJ JESIENI” 

 I. Cel konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań i umiejętności w dziedzinie fotografii 
 • rozwijanie umiejętności obserwacji elementów przyrody 
 • kształcenie postawy proekologicznej 
 • propagowanie walorów naszego regionuII. Zasady konkursu
 1. Czas trwania konkursu – od 20 do 29 października 2021 r.
 2. Uczestnikiem konkursu może być uczeń Zespołu Szkół im E. Sczanieckiej w Pniewach. 
 3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.
 4. Zadaniem autorów prac jest artystyczne ujęcie za pomocą fotografii elementów przyrody ożywionej i nieożywionej w okresie jesiennym. 
 1. Praca konkursowa winna być wykonana w formie kolorowej odbitki o wymiarach co najmniej 13×18  
 1. Każdy uczestnik konkursu zgłasza 2 lub 3 prace – fotografie.
 2. Do każdej pracy należy dodać etykietę zawierającą następujące informacje:
 • imię i nazwisko autora 
 • klasę 
 • miejsce wykonania zdjęcia 
 • ciekawy tytuł zdjęcia 

8. Prace konkursowe w formie kolorowej odbitki należy składać w Sali A3 na ulicy Wolności u p. Skałeckiej

9. Prace nie będą zwracane autorom.

10. Termin składania prac upływa 29 października 2021 r. 

11. Zgłoszone prace będą eksponowane w budynku A oraz na stronie internetowej szkoły. 

12. W przypadku prac nagrodzonych lub wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo do ich 

nieodpłatnej publikacji związanej z konkursem oraz promocją szkoły z zaznaczeniem imienia 

i nazwiska autora. 

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu 

 1. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
 • Zgodność z tematem przewodnim 
 • Atrakcyjność fotografowanych obiektów 
 • Umiejętności artystyczne autora pracy (kompozycja, oryginalność w ujęciu tematu)

  2. Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Wzięcie udziału w konkursie (przekazanie zdjęć) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych. 
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *