Rozdanie świadectw dojrzałości

1 lipca 2021

Ogłoszenie wyników maturalnych
oraz wydanie świadectw dojrzałości i aneksów
odbędzie się  5 lipca 2021 r. o godz. 13.00
w budynku A  na ul. Wolności 10