Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej

22 lipca 2021

Poniżej znajduje się lista kandydatów, którzy po potwierdzeniu woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz w przypadku kształcenia zawodowego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dot. Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie kucharz), zostaną przyjęci do Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach.

Download the PDF file .