Dzień Teatru

10 marca 2021 | Autor tekstu: Bogna Witosławska

27 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Teatru. Chcąc włączyć się w obchody tegoż święta, zapraszam do wzięcia udziału w Konkursie Wiedzy o Teatrze i Dramacie

REGULAMIN KONKURSU

1

Organizatorem konkursu jest Zespołu Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach – osoba odpowiedzialna: Bogna Witosławska

2

Adresaci konkursu

 1. Uczestnikami konkursu mogą być  uczniowie klas Zespołu Szkół w Pniewach, którzy
  w wyznaczonym czasie zgłoszą chęć udziału (ilość miejsc ograniczona).
 2. Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać do 22 marca 2021r. u p. Bogny Witosławskiej (poprzez pocztę elektroniczną Vulcan lub czat na TEAMS).

3

Cele konkursu obejmują:

 • popularyzację wiedzy o teatrze i dramacie jako dziedzictwie kulturowym
 • stymulowanie umiejętności samokształcenia ucznia
 • promowanie uczniów wykazujących się wiedzą na określony temat

4

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs odbędzie się 26 marca 2021r. za pośrednictwem portalu internetowego – testportal.pl
  po uaktywnieniu przesłanego uczestnikom linku; link będzie aktywny od godz. 9.00 do 16.00 tegoż dnia.

Organizator nie odpowiada za ewentualne przerwanie konkursu spowodowane utratą połączenia internetowego tudzież innymi problemami technicznymi.

 1. Czas trwania konkursu wynosi 30 minut – od momentu zalogowania się do testu.
 2. Klasyfikacja będzie miała charakter indywidualny. Na podstawie punktacji zostanie wyłoniony zwycięzca Konkursu Wiedzy o Teatrze i Dramacie, który podczas uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego otrzyma okolicznościowy dyplom i nagrodę rzeczową; uzyskanie wysokiego wyniku w konkursie może mieć również wpływ na otrzymanie oceny cząstkowej z języka polskiego.

5

Zakres wiedzy i umiejętności

 1. Zadania konkursowe mają formę zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru odpowiedzi
 2. Zadania obejmują wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Dotyczą znajomości terminów związanych ze sztuką dramatyczną, teatrem i autorów tworzących dzieła sceniczne oraz treści dramatów omawianych podczas zajęć.

6

Podczas przygotowywania pytań konkursowych kierowano się materiałami zawartymi m.in.:

http://www.encyklopediateatru.pl/

–  https://eszkola.pl/jezyk-polski/teatr-elzbietanski-495.html

https://www.polskina5.pl/teatr_antyczny

https://epodreczniki.pl/a/po-co-ludziomnbspteatr-historia-greckiego-teatru-i-dramatu/Daor6FRoo

https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/edukacja/baza-wiedzy/sofokles-i-antyczny-teatr-grecki

https://dekobau.com.pl/krotki-slownik-terminow-teatralnych-dla-poczatkujacych/

Uczestników obowiązuje znajomość treści dramatów:

– Sofokles „Antygona”; „Król Edyp”

– W. Szekspir  „Romeo i Julia”; „Makbet”

– Molier „Skąpiec”

– A. Fredro „Zemsta”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *