Ekonomiści  rozpoczęli staże uczniowskie 2021

4 stycznia 2021 | Autor tekstu: Alina Wesołek

Grupa uczniów klasy trzeciej technikum w Zespole Szkół im. E. Sczanieckiej
w Pniewach rozpoczęła staże w ramach programu Czas Zawodowców BIS – Zawodowa Wielkopolska –  praktyki i staże.

Nasza szkoła już od kilku lat bierze udział w tym programie, współpracując z Politechniką Poznańską.

W roku szkolnym 2020/21 nasi ekonomiści – uczniowie technikum są beneficjentami
po wstępnej weryfikacji, określającej uczniów, którzy mogą realizować formy wsparcia
w projekcie w określonej kolejności.

Pracodawca, który wyrazi chęć współpracy w ramach projektu, wskazuje liczbę uczniów, których chce przyjąć na staż, wskazuje stanowiska oraz określa zadania  do realizacji w czasie stażu.

Opiekun stażysty umożliwia realizację wszystkich działań wynikających z pełnionej funkcji.
Realizacja stażu przebiega według poniższych zasad:

  1. Staż ucznia u pracodawcy będzie trwać minimum 150 godzin i będzie odbywał się głównie w okresie ferii letnich, aczkolwiek dopuszcza się inne okresy w ciągu roku szkolnego.
  2. Staż jest formą dodatkowej nauki polegającej na zdobywaniu doświadczenia, podniesieniu umiejętności i kompetencji w rzeczywistych warunkach pracy.
  3. Staż odbywa się zgodnie z Programem stażu opracowanym przez szkołę przy współpracy z pracodawcą.
  4. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej między Politechniką Poznańską, Pracodawcą i Uczniem. Umowa będzie określała m.in. liczbę godzin stażu zawodowego, okres realizacji i miejsce odbywania stażu, wynagrodzenie stażysty, wskazanie opiekuna stażysty po stronie pracodawcy.

Na zakończenie stażysta otrzymuje dokument potwierdzający odbycie stażu zawodowego. Dokument zawiera m.in.  następujące informacje: datę rozpoczęcia i zakończenia stażu zawodowego, cel i program stażu zawodowego, opis zadań wykonywanych przez stażystę, opis kompetencji uzyskanych przez stażystę w wyniku stażu zawodowego oraz ocenę stażysty dokonaną przez opiekuna stażu.

                                                                                                                               Alina Wesołek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *