Komunikat Dyrektora

3 września 2020 | Autor tekstu: Izabela Ratajczak

Od dnia 7 września 2020 r.
wprowadzam obowiązek zakrywania ust i nosa
w przestrzeniach wspólnych w szkole tj. korytarze, sekretariat