Podsumowanie projektu „Przedsiębiorca kiedyś i dziś”

27 czerwca 2020 | Autor tekstu: Iwona Walczak

Projekt edukacyjny „Przedsiębiorca kiedyś i dziś” był realizowany przez Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach w okresie od 2019-11-12 do 2020-05-12. Był on realizowany pod patronem Narodowego Banku Polskiego, którego nadrzędnym celem jest edukacja ekonomiczna i rozbudzanie postawy przedsiębiorczej.. Celem projektu było zainteresowanie przedsiębiorczością uczniów Liceum Ogólnokształcącego, upowszechnienie wiedzy, rozwój kreatywności, uczenie postawy przedsiębiorczej i rozwój czytelnictwa. W ramach realizacji projektu zostały przeprowadzone konkursy: Konkurs literacki „Obraz osoby przedsiębiorczej w tekstach kultury” Konkurs filmowy „Przedsiębiorczość wokół mnie” Konkurs na prezentacje „Przedsiębiorczość…” Uczniowie biorący udział w tych przedsięwzięciach zgłębiali wiedzę, zdobywali nowe umiejętności, dzielili się wiedzą z innymi, uczyli się wykorzystania wiedzy w praktyce. Udział w projekcie pozwolił uczniom utrwalić wiedzę zdobywaną podczas podstaw przedsiębiorczości. Tylko osoba posiadająca wiedzę z dziedziny ekonomi i przedsiębiorczości może swobodnie poruszać się we współczesnym świecie Prace konkursowe zostały ocenione a zwycięzcy zostali nagrodzeni.

W konkursie literackim zwycięzcami zostali Maria Matuszak, Julia Wymyślił i Joanna Juś.

W konkursie filmowym miejsce pierwsze zajęła Dagna Kończak, drugie Maria Smoczyńska,a trzecie Agata Piłat

Konkurs na prezentację multimedialną wygrały Natalia Korbanek, Gabriela Woś i Marta Przybylska

Wszystkim finalistom gratuluję – Iwona Walczak

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *